Kreditkortet utgör en utmärkt ledsagare på resan samt en nödlikviditet för privatekonomin

Sponsrade länkar

Personer med ständigt återkommande behov av att låna pengar bör ha en reservkredit liggande som backup. Ett kreditkort är en utmärkt lösning för personer som förmår återbetala lånebeloppet inom kortets räntefria period.

Gemensamt för alla kreditkort är att månadens inköp samlas på en och samma kreditfaktura.
Sponsrade länkar

Människor med stabila månadsinkomster får i många fall erbjudanden om att teckna en kortkredit av något slag. Som förvärvsarbetande lönar det sig att granska dessa erbjudanden med ett vaket öga. Ett kreditkort utgöt nämligen ett utmärkt skydd ifall ens privatekonomi plötsligt skulle sina; korkrediten ligger nämligen i träda – som en ständig kreditreserv – så länge den inte utnyttjas. Räntan börjar ticka först när man överskridit kreditkortets räntefria period, som vanligen uppgår till mellan 40 och 60 dagar. Tänk dock på följande:

  • Kreditkort är vanligen förbundna med en försumbar årskostnad, som tas ut oavsett om kortet används eller inte (detsamma gäller för övrigt vanliga bankkort). Tänk på att årskostnaden tenderar att öka i de fall krediträntan är låg – omvänt gäller att räntan är hög ifall årskostnaden är låg.
  • Den som åker utomlands bör prioritera användandet av kreditkort framför vanliga bankkort. Kreditkortet är nämligen inte kopplat till ett lönekonto – alla köp görs istället mot faktura. Den som anmäler förlust av kortet slipper i regel ta ansvar för bedrägerier som begåtts efter förlustanmälan.
  • Vid utlandsresor gäller att Mastercard fungerar bättre än Visa utanför EU och EES. Diners Club och AMEX fungerar däremot ännu bättre än Mastercard i utlandet.

Ansök om kreditkort online

Den som är i akut behov av ett kreditkort kan enkelt ansöka om kortet online. Att ansöka i samband med ett fysiskt besök på bankkontoret lönar sig föga, då räntan på kortkrediter i regel inte är förhandlingsbar.