Större blancolån med några dagars handläggningstid går i regel under beteckningen privatlån

Sponsrade länkar

Ett privatlån är en vanlig beteckning för blancolån till privatpersoner. Termen förekommer främst hos krediter i storleksklassen 10 000 till 500 000 kronor.

Ett privatlån är ett blancolån som avser ett betydligt större penningbelopp än mikrolånen.
Sponsrade länkar

Bankernas s.k. privatlån är inget annat än regelrätta blancolån, som beviljas utan krav på säkerhet. Däremot förutsätter bankerna att låntagarna har en stabil inkomstsituation samt att de kan åberopa en tillsvidareanställning eller en visstidsanställning, vars längd åtminstone sammanfaller med lånets löptid. För privatlån gäller i normalfallet följande karaktäristik:

  • Det maximala lånebeloppet är stort nog för att finansiera ett bilköp, men överskrider sällan en halv miljon kronor. Detta med anledning av att bankerna avhåller sig från att låna ut högre belopp utan säkerhet till vanliga löntagare.
  • Myndighetsåldern 18 år är den vanligaste åldersgränsen för bankernas privatlån.
  • De lägsta beloppen för privatlån uppgår i normalfallet till ca 10 000 kronor. Lånevillkoren för smålån i denna storleksklass är sällan lika hårda som privatlån på flera hundra tusen kronor. För mindre lån räcker det med om man har en sporadisk årsinkomst; t.ex. i form av studiemedel, a-kassa eller rent av aktivitetsstöd.
  • För samtliga kredittyper gäller att låntagaren har en fast bosättningsadress i Sverige. Svenskt personnummer är ett krav – i somliga fall krävs även svenskt medborgarskap.
  • Det är fullt möjligt att ansöka om privatlån online.
  • Personer med betalningsanmärkningar kan i regel inte bli beviljade bankernas ordinarie privatlån.

Manuell handläggning av privatlån

Till skillnad från snabblånen handläggs de större bankernas privatlån manuellt av en kreditadministratör; detta innebär att handläggningstiden är begränsad till banktjänstemännens arbetstider. När handläggarna har många ansökningar på sitt bord får man räkna med upp till en veckas handläggningstid för privatlånen.