Idag kan man låna pengar både som projektanställd och visstidsanställd – inkomstens storlek är dock av primär betydelse

Sponsrade länkar

I dagens mångfasetterade samhälle förekommer många olika typer av inkomster. Bankerna har börjat anpassa sig till det faktum att förvärvsarbete inte lägre utgör någon absolut inkomstnorm.

Personer med osäkra inkomster har ofta slut på pengar; lyckligtvis finns det seriösa långivare som gör det möjligt att låna pengar även utan jobb.
Sponsrade länkar

Under de senaste decennierna har det i det närmaste varit praxis att den som inte kunnat åberopa en tillsvidareanställning har fått avslag på sina låneansökningar; detta oberoende av vilken kreditform ansökningarna än har avsett. I samband med att alternativa kreditgivare fått tillträde till den svenska lånemarknaden, har emellertid den traditionsbundna inkomstsynen kommit att vidgas en aning; det har bland annat blivit lättare för arbetslösa, studerande och småskaliga näringsidkare att ansöka om kredit på lika villkor som tillsvidareanställda.

Olika former av inkomster räknas

Kreditgivarnas granskning av låntagarnas inkomstsituation sker olika noggrant beroende på vilket lån ansökan avser. I fråga om snabblån görs endast en sporadisk rutinkontroll mot den senast taxerade årsinkomsten i Skatteverkets inkomstdatabas. Själva inkomstkällan har mindre betydelse; alla inkomster likställs således med varandra. Den som däremot ansöker om ett större hypotekslån, eller privatlån, kan räkna med att få själva inkomstkällan granskad. Man bör således ta med sig anställningsbevis och lönespecifikationer till ränteförhandlingarna. Följande intäkter räknas dock inte som inkomster i deklarationen; detta av den enkla anledningen att de inte är beskattningsbara:

  • Studiemedel från CSN.
  • Barnbidrag och bostadsbidrag från Försäkringskassan.
  • Flerbarnstillägg.

Däremot räknas aktivitetsstöd och A-kassa in i den taxerade förvärvsinkomsten eftersom dessa intäkter är föremål för beskattning. Arbetslöshetsersättning kan således åberopas som inkomstkälla i samband med en låneansökan.