Banklån är ett samlingsbegrepp för alla krediter som en storbank står till buds med

Sponsrade länkar

Den som väljer att ta ett banklån med säkerhet förväntas i normalfallet välja ett bundet räntealternativ. Själva räntesatsen sätts i regel individuellt.

Traditionella banklån är fortfarande den i särklass mest förmånliga kredittypen på marknaden.
Sponsrade länkar

Den som uppfyller storbankernas jämförelsevis hårda lånevillkor bör om möjligt välja att finansiera bostads- och bilköp med ett vanligt banklån med den åberopade egendomen som säkerhet. Banklånen är nämligen räntekostnadsmässigt förtjänstfulla alternativ till ogynnsamma snabblån. Ifall man är osäker på sina egna möjligheter att få lån bör man ansöka om ett lånelöfte från banken. Tänk dock på att de villkor som anges i lånelöftet kan avvika något från de slutgiltiga kreditvillkoren. Dock brukar skillnaden vara högst marginell.

Fördelar med vanliga banklån

Vanliga banklån är förbundna med en rad fördelar jämfört med privatlån som förmedlas via onlinebaserade låneförmedlare. Exempelvis är förhandlingsmöjligheterna stora – bankerna är med andra ord beredda att tillmötesgå krav från låntagaren. I synnerhet i de fall låntagaren kan uppvisa goda referenser i form av en välskött privatekonomi. Dessutom kan man i regel själv välja amorteringssätt – annuitet eller rak amortering. Däremot hör det till praxis att bankerna inte längre erbjuder helt rörliga räntor. De räntor som av bankerna kallas för rörliga är istället bundna i tre månader.

Svårt få banklån med betalningsanmärkning

Personer med betalningsanmärkningar får tyvärr räkna med avslag från de större bankerna, vars riktlinjer fortfarande är strikta mot kunder som inte skött sina privatekonomiska åtaganden. De potentiella låntagare, som har dragit på sig en eller flera betalningsanmärkningar, uppmanas således att ansöka om privatlån från någon seriös nätaktör. Undvik dock olönsamma snabblån annat än i absoluta nödfall.