Nordea erbjuder både små och stora penninglån till företag och privatpersoner

Sponsrade länkar

Nordea är i egenskap av Nordens ledande storbank en i vårt tycke mycket trovärdig långivare. Både när det gäller hypotekslån och blancolån.

Sponsrade länkar

Nordea är en kreditaktör som erbjuder ett seriöst upplägg beträffande alla typer av lån. Banken kan – tack vare sin etablerade ställning på den svenska kreditmarknaden – ställa upp med stora hypotekslån för både företag och privatpersoner. För bostadslån gäller att 85 procent av bostadens värde kan fungera som säkerhet för lånet. Räntebindningstid och löptid kan väljas förhållandevis fritt. Nordea kan även erbjuda räntetak för låntagare som vill värja sig mot oförutsedda räntehöjningar.

Fördelaktigt bil- och fritidslån

Till skillnad från många andra kreditgivare kan Nordea stoltsera med ett bil- och fritidslån för vilket det nyanskaffade objektet fungerar som säkerhet. Lånebeloppet får inte underskrida 100 000 kronor och bilens värde – i det fall krediten är ett billån – ska självfallet stå i rimlig proportion till lånebeloppet. Bilen får inte vara äldre än tolv år vid löptidens utgång; med andra ord ska den vara väsentligt nyare när krediten tecknas. Lånet är inte bundet till någon speciell billeverantör – det står med andra ord köparen fritt att välja bilmärke och bilmodell.

Förmånligare villkor för befintliga kunder

Nordea erbjuder något lägre ränta för s.k. förmåns-, premium- och pluskunder. De exakta kreditvillkoren framgår av hemsidan. Skillnaden mellan Nordeas ordinarie ränta och den lägsta förmånsräntan brukar variera med någon procent, vilket är ett ansenligt penningbelopp ifall bilkrediten avser t.ex. en halv miljon kronor.