Amorteringsfritt lån

Sponsrade länkar

Amorteringsfria bostadslån bygger på att bostadens värde ständigt ökar

De amorteringsfria lånen blev vanliga för ett tjugotal år sedan och användes i första hand för att finansiera bostadsköp. Låntagaren kunde paradoxalt nog ändå tjäna på bostadsaffären genom att sälja bostaden med vinst.

Amorteringsfrihet betyder att man enbart betalar av räntekostnaderna. Eftersom amorteringsfrihet alltid är en risk bör man noga räkna ut lönsamheten.
Sponsrade länkar

Amorteringsfrihet var ett av ledorden under 1990-talet, då bankerna trissade upp bostadspriserna med hjälp av frikostliga krediterbjudanden. De amorteringsfria lånen lever kvar än idag, men är inte lika attraktiva som under 1990-talet, då en villa eller bostadsrätt som köpts med total amorteringsfrihet – bara några år senare – kunde säljas med vinst. På dagens kreditmarknad gäller dock följande:

  • De amorteringsfria lånen återfinns numera även på marknaden för blancolån. Konsumentkredit och Folkia utgör exempel på kreditgivare som i skrivande stund förmedlar amorteringsfria blancolån.
  • Amorteringsfriheten gäller endast under en begränsad tid – t.ex. i fem år – varvid det amorteringsfria lånet övergår till ett annuitetslån.

Svårt lägga om amorteringsfria blancolån

Den som har blivit beviljad ett amorteringsfritt bostadslån, med t.ex. två års amorteringsfrihet, kan i praktiken lägga om lånet och därigenom förlänga amorteringsfriheten med ytterligare något eller några år. I fråga om blancolån är det svårare att lägga om lånen genom att förlägna amorteringsfriheten. Bankerna, som saknar inteckning i blancolånet, är inte lika villiga att förlänga blancolån eftersom dessa är förbundna med ett stort risktagande för banken jämfört med vanliga hypotekslån. Eftersom den amorteringsfria perioden är kort i fråga om blancolån är det – till skillnad från ett bostadslån med amorteringsfrihet – omöjligt att få långa amorteringsfria lån utan säkerhet.