Hemutrustningslån är en av CSN administrerad, subentionerad kredditform riktad till asylsökande

Sponsrade länkar

Huvudmannen för statens hemutrustningslån är i nuläget CSN. Den som har flyktingstatus har rätt att ansöka om hemutrustningslån till möbler och hushållsmaskiner.

Nyanlända invandrare med flyktingstatus kan ansöka om hemutrustningslån för att möblera hemmet. Lånet administreras av CSN.
Sponsrade länkar

Ett hemutrustningslån är ett särskilt förmånligt blancolån som riktar sig specifikt till invandrare med flyktingstatus. Lånet är tänkt att användas för att finansiera köp av vitvaror, möbler och elementär köksutrustning. CSN har ingen inteckning i lånet, som är amorteringsfritt under de första två åren. Den som inte klarar av att påbörja amorteringen av lånet efter två år kan anhålla om förlängd amorteringsfrihet. Hälften av dem som beviljas hemutrustningslån påbörjar amorteringen efter två år, enligt myndigheten.

Gynnsamt baslån för flyktingar

Det statliga hemutrustningslånet är en mycket gynnsam introduktionskredit, som är billig tack vare statliga subventioner. Räntan är låg till och med jämfört med många hypotekslån. Däremot är målgruppen och användningsområdet för hemutrustningslånet begränsat och krediten kan därför inte jämföras med andra blancolån. Exempelvis ställs inga krav på vare sig årsinkomst eller folkbokföring för dem som ansöker om lånet.

Osäker framtid för hemutrustningslånet

Mycket pekar på att hemutrustningslånet inte kommer att bestå i sin nuvarande form. För det första kommer huvudmannen sannolikt att ändras – de sociala myndigheterna har framhållits som en lämpligare huvudman än CSN, som primärt handlägger det statliga studiestödet. En annan trolig variant är att hemutrustningslånet helt kommer att försvinna. Så länge lånet existerar – och räntevillkoren är gynnsamma tack vare subventioner – bör de som har rätt till lånet dock ta tillfället i akt och skicka in en ansökan. Förutsatt att behov föreligger.