Belopp överstigande 5000 kronor är ovanliga på marknaden för snabba lån

Sponsrade länkar

Det snabbaste sättet att låna 5000 kronor är att ansöka om något av de snabblån som återfinns på den svenska internetmarknaden. Alternativen är inte så många att det är omöjligt att skapa sig en översikt.

Lån på 5000 kronor eller motsvarande beviljas och utbetalas direkt – förutsatt att ansökan kommer in på en vardag.
Sponsrade länkar

Den som står i begrepp att ansöka om ett snabblån på 5000 kronor har inte lika många alternativ att sovra bland som personer som spanar efter lite mindre snabblån. Detta beror i första hand på att 5000 kronor, hos de flesta långivarna, utgör taket för mikrokrediter. De korta löptider, som är kännetecknande för denna kreditkategori, gör att få standardhushåll inte skulle klara av att återbetala större lånebelopp än 5000 kronor utan att löpa en överhängande risk för att dra på sig en betalningsanmärkning. Den som känner sig osäker på sin egen betalningsförmåga bör – för säkerhets skull – välja ett snabblån med längre löptid än 30 dagar.

Snabba lån på 5000 kronor – kostnader i korthet

Oavsett löptiden på snabba lån bör man aldrig betala mer än en tusenlapp för ett lån på 5000 kronor. Även personer med betalningsanmärkningar, som vanligen får betala lite mer för ett snabblån, bör aldrig godkänna räntor som passerar denna övre beloppsgräns. Den som däremot har en ordnad privatekonomi – och inte vill betala ockerräntor till kreditgivarna – kan försöka hitta alternativ till mikrolån på 5000 kronor.

Alternativ till snabbkrediter på 5000 kronor

Somliga storbanker – däribland Nordea – har t.ex. länge haft 5000 kronor som lägsta gräns för privatlån. Tänk dock på att handläggningstiden för bankernas lån är betydligt längre än motsvarande handläggning av snabblån. Detta med anledning av att låneansökan hanteras manuellt. Den som har en befintlig kortkredit eller kontokredit bör utnyttja denna istället för att ansöka om ett separat snabblån. Som kuriosa kan nämnas att kortkrediternas räntefria period är betydligt längre än löptiden för ett genomsnittligt snabblån.