En bostadsrenovering på kredit kan löna sig stort

Sponsrade länkar

Den som lånar pengar till renovering av kök eller badrum höjer i regel värdet på sin bostad med ett betydligt högre belopp än material- och arbetskostnaderna för renoveringen. Även enklare upprustningar lönar sig.

Att låna pengar till husrenoveringar lönar sig stort – den som byter tak kan med säkerhet kamma hem en vinst vid kommande försäljning.
Sponsrade länkar

Den som vill låna pengar i investeringssyfte har mycket att vinna på att låna till en lägenhets- eller husrenovering. Det mest gynnsamma kreditalternativet är att belåna sin befintliga bostad och använda pengara som frigörs till renoveringen. I princip alla renoveringar höjer bostadens värde. Tänk dock på att en och samma renovering kan höja värdet olika mycket på skilda bostäder beroende på bostädernas läge och grundvärde. En badrumsrenovering i en enkel miljonprogramslägenhet höjer inte bostadens värde lika mycket som motsvarande renovering på en lägenhet i innerstaden – inte ens räknat i procent med den orenoverade bostadens värde som utgångspunkt. Tänk på att även enklare upprustningar såsom nylagda golv och omtapetseringar höjer värdet på bostaden. Den som bor i bostadsrätt bör emellertid primärt använda medel ur renoveringsfonden – framför lånade pengar – för att finansiera denna typ av mindre upprustningar.

Lönsamma renoveringar

Beakta att inte alla renoveringar höjer värdet på bostaden och således bör undvikas ifall renoveringen ska ses som synonym med en investering. Förändringar i planlösningen, som förminskar antalet rum i bostaden, kan t.ex. sänka värdet – bra att veta för den som planerar att omvandla en liten trea till en stor tvåa till exempel. Följande renoveringar/upprustningar brukar emellertid ha positiv inverkan på värdet:

  • Installation av nytt värmesystem (liksom tillhörande nedmontering av direktverkande elradiatorer) och golvvärme.
  • Balkonginglasningar.
  • Klinkergolv, massiva trägolv och parkettgolv – gärna av genomgående karaktär.
  • Takbyten.
  • Fackmannamässiga renoveringar (som berättigar till avdrag för arbetskostnader) av kök och badrum.

Även personer med fullt belånade bostäder kan ibland belåna bostaden ytterligare, t.ex. genom att i samband med ränteförhandlingarna åberopa just det faktum som nämns i det föregående – nämligen att renoveringen höjer bostadsvärdet mer än lånebeloppet (tillika kostnaden för renovering och arbete). Värdet på bankernas säkerhet skulle således inte sjunka till följd av en höjd belåningsgrad.