Betalningsanmärkningar och oregelbunden inkomst försämrar möjligheten att få lån

Sponsrade länkar

Personer med skulder, betalningsanmärkningar och oregelbundna inkomster har ibland svårt att få fördelaktiga lån. Som kreditspekulant bör man inte ge upp hoppet; förhandla istället med olika banker och undvik att ty dig till snabblån.

Bankernas subjektiva kreditbedömningar gör det lönsamt att lämna in sin låneansökan till multipla storbanker – resultatet lär bli lyckat i slutändan.
Sponsrade länkar

Markandens mest fördelaktiga lån och krediter förmedlas uteslutande av de nationella storbankerna med fysiska bankkontor. Dessa banker ställer också de högsta kraven på sina låntagare, som i regel förutsätts ha en stabil inkomstsituation och vara fria från betalningsanmärknignar och orimligt höga skulder. En del banker har strikt fastställda principer för vilka kundgrupper som ska få tillträde till olika lån – principer som är nästintill orubbliga. Men i andra fall kan olika bankers kreditvillkor vara sinsemellan olika till den grad att den som riskerar avslag på sin låneansökan bör prova lyckan genom att ansöka om liknande lån hos många olika banker.

Avslag på diffusa grunder

I de fall bankernas avslag är kopplade till enskilda banktjänstemäns subjektiva värderingar – och således inte direkt hänförliga till fastställda paragrafer – finns goda möjligheter för låntagaren att lämna in samma ansökan hos andra storbanker. Följande exempelsituationer får i sammanhanget beteckna s.k. subjektiva avslag:

  • I de fall en ansökan avslås på grund av oklar inkomstkälla, inkomstens art eller storlek finns det goda möjligheter att få lån hos annan bank. Nyetablerade egenföretagare och frilansare tenderar att få en hårdare bedömning än vanliga löntagare. Men dessa grupper har också ett stort förhandlignsutrymme, som kan påverkas till låntagarens fördel inte minst genom ett propert personligt intryck på bankkontoret. Bankerna har nämligen sällan någon uttalad policy visavi dessa grupper; istället är det upp till den enskilda banktjänstemannen att bedöma utfallet av en ansökan. I de fall minsta oklarheter föreligger väljer bankerna i regel att hellre fälla än fria. Men allt kan ändras till fördel för en skicklig förhandlare.
  • Nyanlända invandrare utan tidigare inkomst- och kredithistorik i Sverige tenderar att få en orättvis behandling. Anledningen till detta är att bankerna inte har tillgång till dessa gruppers tidigare inkomstsituation i hemlandet. Som nyanländ invandrare bör man vidga bankernas bedömningsgrunder genom att åberopa sin tidigare inkomst (ifall man anser att denna kan utgöra en fördel för kreditansökan).

Sammanfattningsvis gäller att bankerna betraktar alla som inte är vanliga löntagare som någon form av riskgrupp. Även enskilda näringsidkare ingår i denna kategori. Bankerna brukar t.ex. vara ytterst återhållsamma med att bevilja lån utan säkerhet, med långa löptider, till dessa kundgrupper.