Det går utmärkt att låna pengar trots att man inte har någon deklarerad årsinkomst

Sponsrade länkar

Ett av de utmärkande dragen för snabblån är möjligheten att låna pengar utan taxerad årsinkomst; mindre snabblån är nämligen tillgängliga även för nolltaxerare.

Nya kreditaktörer på nätet beviljar lån även till personer utan stabil årsinkomst.
Sponsrade länkar

Marknaden för snabba krediter har – sedan kreditformen infördes – fått återkommande kritik från statligt håll. Kritiken har främst riktats mot de låga – eller rent av obefintliga krav – som är förbundna med snabba krediter på en eller ett par tusenlappar. Hos en handfull kända långivare är de enda kraven för att bli beviljad ett snabblån kopplade till ålder och bostadsort; man ska med andra ord vara fast bosatt i Sverige och ha fyllt 18 eller 19 år – tillika den vanligaste minimiåldern för snabblån.

Lån till nolltaxerare – en skuldfälla

De kreditgivare som beviljar snabblån till nolltaxerare bidrar således till att försätta låntagaren i en ond skuldspiral. Låntagaren, som på grund av obefintliga inkomster saknar möjlighet att återbetala sin skuld, är således hänvisad till nya återkommande krediter för att kunna upprätthålla betalningen av de tidigare lånen. Ifall ingen vän eller släkting går in och återbetalar skulden, finns ingen möjlighet att bli skuldfri. En skuldsanering är nämligen otänkbar i fråga om de ringa belopp som snabblånen är förknippade med.

Inget banklån utan årsinkomst

Som en jämförelse kan nämnas att alla storbanker ställer betydligt högre krav på sina låntagare än nätbaserade kreditinstitut. I samtliga fall föregås en ansökan om banklån av en ingående inkomstprövning. Den taxerade inkomsten måste överskrida ett specifikt belopp – och dessutom måste inkomstkällan vara stabil. För större hypotekslån krävs t.ex. en fast inkomst av tjänst.