Direktlån existerar enbart i absoluta undantagsfall

Sponsrade länkar

Att bli beviljad ett lån på några minuter är ingen konst i sig. Däremot är det ett konststycke att få pengar utbetalda direkt efter beviljad låneansökan.

Den som har en fin kredithistorik - och saknar betalningsanmärkningar - kan räkna med en snabb handläggning av direktlån. Men kreditgivarna styr inte över själva utbetalningen - det gör den bank som hyster mottagarkontot.
Sponsrade länkar

Relaterade ämnen

Direktlån – olika belopp

Handläggningstiderna sjunker ständigt för både snabblån och större blancokrediter; men bankerna bromsar i gengäld utbetalningar från kreditaktörer inriktade mot just snabblån – en åtgärd som med all sannolikhet vidtas för att de utbetalande bankerna inte ska förlora alltför många potentiella kunder till konkurrerande kreditgivare. Trots att en kredit beviljas direkt, kan således utbetalningen dröja ett bra tag – exakt hur länge beror på vilken tid på dygnet en låneansökan lämnas in. Den som lämnar in sin ansökan på en vardag – under ordinarie kontorstid – får med stor sannolikhet sina pengar utbetalda direkt.

Lånelöfte direkt – nytt föräljningsargument

Med anledning av att bankerna bromsar utbetalningen av just snabba lån, vore det opassande att marknadsföra s.k. snabblån som direktlån. Det nya försäljningsargumentet är därför att likställa med ett lånelöfte – med andra ord en garanti för att låntagaren har rätt att låna pengarna så snart banken har möjlighet att betala ut dem. Detta betyder i praktiken att den som lämnar in sin låneansökan under ett veckoslut, kan få vänta i flera dagar på pengarna – trots att lånelöftet erhölls direkt.

Möjlighet att förlänga löptiden

Bankernas fördröjda utbetalningar är en klar försämring för låntagaren, som – trots ett snabbt lånelöfte – kan behöva vänta länge på själva utbetalningen. För att göra snabblånen så attraktiva som möjligt har långivarna istället börjat erbjuda olika tilläggstjänster – exempelvis möjlighet att förlänga löptiden efter att låneavtalet ingåtts. På så sätt försöker långivarna kompensera den olägenhet som bankernas inbromsningar har medfört låntagarna.