Hypotekslån, fackliga medlemslån liksom andra typer av lån med säkerhet kan ur ett konsumentperspektiv klassas som bra

Sponsrade länkar

Som låntagare bör man ta i beaktande att de mest tillgängliga lånen också är de sämsta – åtminstone om räntekostnaden får gälla som referens.

Låg ränta och möjlighet att själv välja amorteringstakt hör till kriterierna för bra lån. Jämför därför olika alternativ innan du slår till.
Sponsrade länkar

Nätet vimlar av billiga blancolån med löften om snabb och smidig utbetalning. I detta sammanhang är det emellertid värt att påpeka att de mest tillgängliga mikrolånen – vars utlåningsbelopp maximalt uppgår till någon eller några tusenlappar – är mycket ogynnsamma i fråga om räntekostnad. Följande bra lån kan, i nämnda rangordning, rekommenderas som alternativ till snabba smålån:

  • Hypotekslån – dvs. lån som har en av banken godkänd egendom som pant. Denna säkerhet gör det möjligt för banken att låna ut till låg marknadsränta. Kraven på ordnad ekonomi hos låntagaren är i regel ytterst stränga i fråga om hypotekslån.
  • Fackliga medlemslån – är en annan beteckning för blancolån, som särskilt riktar sig till fackligt anslutna. Medlemslånen, som erbjuds av en storbank, är utarbetade i samarbete mellan en fackförening och den ifrågavarande banken.
  • Privatlån – tillika bankernas ordinarie blancolån – som kännetecknas av ordinarie marknadsränta utan rabatter till utvalda kundgrupper (jfr medlemslån ovan). Kraven på ordnad ekonomi och avsaknad av betalningsanmärkningar gäller i normalfallet även för privatlånen. Denna kredittyp kännetecknas av en stor möjlighet att skräddarsy löptiden utifrån de egna återbetalningsförutsättningarna.
  • Privatlån från nätbaserade kreditaktörer; dessa lån är förbundna med snällare utlåningsvillkor än bankernas privatlån, men räntevillkoren är i gengäld sämre än hos storbankerna.
  • Kortkrediter – ett gynnsamt alternativ så länge man håller sig inom kreditens räntefria period (ca 50 dagar). Därefter tickar räntan iväg.

Bra lån för personer med betalningsanmärkningar

Personer med anmärkningar och skulder hos Kronofogden går i regel miste om de bra lån som påtalas i det föregående. Många nätbaserade privatlån, och kortkrediter, är emellertid tillgängliga för s.k. riskgrupperingar, däribland personer som dragit på sig skulder och betalningsanmärkningar. Du som har en anmärkning – ansök till en början om ett bra hypotekslån eller medlemslån. Men var beredd på avslag och räkna med risken att behöva klättra neråt mot mindre gynnsamma kreditalternativ.