Den största nackdelen med förtidslösen av lån är kostnaderna för eventuell ränteskillnadsersättning

Sponsrade länkar

I tider med sjunkande ränta frestas många låntagare med bundna lån att undfly räntekostnader genom att lösa in sina bundna lån i förtid. En förtidslösen är ofta förbundet med kostnader i form av ränteskillnadsersättning.

Den som inte har bundit sina räntor kan med fördel lösa sina lån i förtid – utan att betala ränteskillnadsersättning till banken.
Sponsrade länkar

Låntagare som bundit sina lån kan göra banken en björntjänst genom att göra en förtidslösen av lånet. Banken tar nämligen ut en ränteskillnadsersättning för att kompensera det inkomstbortfall som en förtida amortering medför. Samtidigt kan bankerna använda pengarna för utlåning med högre ränta till andra kunder. Låntagaren får däremot ingen ränteskillnadsersättning av banken för att lösa in lån med låg ränta på en marknad med stigande räntor. Bankerna har enligt nuvarande konsumentkreditlag rätt att ta ut kompensation för den förlust som en förtidslösen medför. Någon motsvarande lagstiftning finns i skrivande stund inte till låntagarens fördel.

Fler aspekter med förtidslösen av lån

Den som önskar lösa in bundna lån bör vidare förhålla sig kritisk till följande baksidor av kreditmyntet:

  • Bankernas beräkning av storleken på ränteskillnadsersättningen redovisas sällan. Låntagaren får således ingen dokumentation om hur bankerna kommit fram till ett visst ränteskillnadsbelopp.
  • För lån med rörliga räntor gäller naturligtvis att dessa kan lösas in när som helst utan att några extra kostnader tillkommer.

Tänk slutligen på att det inte är låneformen (blancolån eller hypotekslån) i sig som avgör om lånet kan lösas in i förtid eller inte. Huruvida en kostnadsfri förtidslösen är möjlig hänför sig helt och hållet till räntans upplägg.