Låna pengar – ta del av tips om populära lån online

Sponsrade länkar

Nätet är idag en självklar mötesplats mellan låntagare och långivare. Syftet med GetLoan.se är att vägleda potentiella låntagare till en smart, sund och snabb skuldsättning via i första hand nätbaserade snabblån.

Den som lånar online, eller via sin mobiltelefon, kan frigöra kontanter på några minuter. Lånebeloppen är dock begränsade till att omfatta några tusenlappar.
Sponsrade länkar

Denna portal har grundats för att möta marknadens behov av en oberoende och konsumentinriktad rådgivnings- och tipsbank för låntagare. I synnerhet låntagare med ambitionen att reparera djupa sprickor i privatekonomin. Vi riktar oss huvudsakligen mot den kundgrupp för vilken storbankernas ordinarie kreditutbud av olika anledningar inte står till buds. Till saken hör att vi har sållat fram nätbaserade snabbkrediter med de mest konkurrenskraftiga lånevillkoren. Det är visserligen allmänt känt att just snabbkrediterna tenderar att utarma vardagsekonomin i många privathushåll. I synnerhet i de fall lånecirkeln ständigt måste slutas med hjälp av nya krediter. Trots detta kan just snabblån, med bättre villkor, paradoxalt nog användas för att reparera de skador som uppstått till följd av utlåningen.

Snabblån till riskgrupper

Snabblån finns tillgängliga även för dem som blivit varslade eller – som mannen på bilden – till och med avskedade. Inkomstprövningen baserar sig nämligen på föregående års taxerade inkomst.

Kärt barn har många namn – småkrediterna med rekordsnabb handläggningstid kantas nämligen av en flora av olika beteckningar; mikrolån, snabblån, onlinelån, smslån och telefonlån – bara för att nämna en handfull synonyma begrepp. Men i grund och botten är de nämnda kredittyperna inte så olika som de låter. Samtliga kännetecknas av en kort löptid, skyhöga räntor samt av det faktum att de riktar sig till utsatta kundgrupper, t.ex. personer med betalningsanmärkningar. En betydande minoritet av de återkommande låntagarna vänder sig till denna kredittyp för att de saknar möjlighet till mera gynnsamma lån.

Grundläggande tips till nya låntagare

Som låntagare bör du i första hand undvika att amortera på multipla snabblån på en och samma gång. Ta således inte ett nytt lån innan de föregående krediterna återbetalats i sin helhet – och var noga med att enbart låna till förnuftiga ändamål. Den som väljer att finansiera sitt köp av t.ex. hemelektronik och festklänningar, eller andra klädesplagg, med ett blancolån bör således tänka sig för en extra gång och enbart förlita sig till seriösa långivare med marknadsmässiga räntor. Tänk på att marknadsräntorna i skrivande stund är mycket låga och att nätbaserade nischbanker kan erbjuda mycket skiftande villkor utan någon rationell förklaring till variationerna. Undvik om möjligt helt att låna med följande motiv:

  • Upplevelser, resor och nöjeskonsumtion.
  • Livsmedel, rökning och alkohol.
  • Annan typ av förbrukningsmaterial.
  • Hyra och andra löpande kostnader i hushållet.
  • För att klara av amorteringar på andra krediter (försök istället lägga om lånen).

Undvik även att låna till bilbränsle och reparationer av bilar, vitvaror och hemelektronik. Det går utmärkt att leva utan TV i någon månad – tills man hunnit bli tillräckligt likvid för att skaffa sig en ny. Undvik också att låna från långivare som inte informerar sina kunder om den faktiska räntesatsen för de erbjudna krediterna. Enligt Konsumentkreditlagen måste ränteupplysningar framgå tydligt – dessa får inte döljas genom att räntan bakas in i olika administrativa avgifter.

Minimera antalet kreditupplysningar

Möjligheten att låna pengar direkt via datorn slog igenom i början av 2000-talet. Ansökningarna om snabblån har ökat stadigt sedan introduktionen.

Beakta även det faktum att ett stort antal tidigare kreditupplysningar hos UC (Upplysningscentralen) är av ondo när det väl är dags att ansöka om ett seriöst lån, t.ex. ett bostadslån för vilket den köpta bostaden fungerar som säkerhet. Tänk således på att varje enskilt snabblån medför en prick i det centrala UC-registret, liksom varje produkt som köps på avbetalning. Den som har för vana att låna varje månad har således ett dåligt förhandlingsläge i fråga om bolåneränta.

Många alternativ till snabba lån

Att sätta sig vid förhandlingsbordet är inte aktuellt i fråga om snabblån. Ansökan handläggs automatiskt – från början till slut.

Som framgår i det föregående bör man med ljus och lykta leta efter alternativ till de dyra snabblånen. Börja med att inventera din befintliga kreditsituation; det är t.ex. vanligt att privatpersoner glömmer bort att de har en outnyttjad kredit – t.ex. en checkkredit eller en kontokredit – som när som helst kan utnyttjas. Räntan på dessa kreditalternativ är knappast att betrakta som förmånlig, men den är ändå betydligt lägre än motsvarande ränta på onlinebaserade snabblån. Inventera även följande:

  • Möjligheten att låna med befintlig egendom som säkerhet. Detta alternativ är förbehållet dem som har bundit egendom i t.ex. bostäder, mark eller bilar och har en skuldsättning som underskrider egendomens marknadsvärde. I normalfallet går det alltid att låna, med egendomen som säkerhet, upp till det belopp som egendomen värderas till av banken. Att låna med bilen som säkerhet kan ibland vara förbundet med krav på en viss amorteringstakt, som åtminstone motsvarar bilens värde. I fråga om bostäder kan man däremot låna helt amorteringsfritt.
  • Kortkrediter. Den som har ett outnyttjat kreditkort kan låna mycket förmånligt – de facto helt räntefritt – förutsatt att kreditkortsfakturan återbetalas inom kortkreditens räntefria period, som vanligen omfattar mellan 40 och 65 dagar. Som en jämförelse kan nämnas att kortkrediternas räntefria period är betydligt längre än löptiden på ett vanligt snabblån – och att låna på kortet är dessutom gratis.
  • Facklån – eller medlemslån – som är ett blancolån, vars räntepolicy utarbetats i samråd mellan en fackförening och en storbank. De fackliga lånen, som enbart är tillgängliga för personer med facklig tillhörighet, är ur räntekostnadssynpunkt betydligt mer gynnsamma än bankernas övriga blancolån.

Personer med betalningsanmärkningar brukar i regel inte kunna få medlemslån och blancokrediter från de större bankerna. Hårt skuldsatta personer, som dragit på sig en eller ett par anmärkningar, kan emellertid få betydligt mer lönsamma krediter än smslån eller onlinelån via någon nätbaserad aktör. En handfull kortkrediter finns t.ex. tillgängliga för låntagare med tidigare anmärkningar. Likaså kan man fortfarande köpa varor och tjänster på avbetalning och utnyttja befintliga kreditkort. En av fördelarna med att använda ett befintligt kreditkort är vidare att krediten hela tiden är liggande; den är gratis så länge den inte utnyttjas – till skillnad från t.ex. checkkrediter. Dessutom görs bara en kreditupplysning när kortet utfärdas för första gången – därefter kan man utnyttja krediten hur många gånger man vill utan att någon kreditupplysning görs.

Betalningsanmärkningar – hinder för billiga lån

Möjligheten att låna pengar – trots betalningsanmärkning – har inneburit en inkörsport till ökad skuldsättning. Från politiskt håll hävdas gärna att långivare, som riktar in sig mot personer med dokumenterade återbetalningsproblem, bidrar till att göra klassklyftorna större; ett påstående som inte ska kommenteras närmare på föreliggande sida. Men enligt såväl media (bland annat DN) som flertalet fristående debattörer är det just personer med betalningsanmärkningar som söker tillfälliga kreditlösningar för att täppa igen djupa fåror i den sinande privatekonomin.

Bankerna möjliggör utlåning till riskgrupper

De stora handels- och affärsbankerna är – paradoxalt nog – de ledande aktörerna som möjliggör utlåning till personer med betalningsanmärkningar. Det faktum att bankerna principiellt utesluter låntagare med betalningsanmärkningar – som i övrigt har sina privata finanser i ordning – skapar ett enormt konkurrensutrymme för nya kreditinstitut, som ser möjligheter i att fånga upp kundgrupper med betalningsanmärkningar. Konkurrensen från de kreditinstitut, som positionerar sig mot denna kundgrupp, är emellertid inte enbart av ondo för storbankerna; detta med anledning av att de höga räntorna på marknaden för snabblån ger sken av att de stora bankernas ränteerbjudanden framstår som ytterst gynnsamma.

Automatiserat urval

För bankerna innebär denna diversifiering av marknaden inget annat än en automatiserad urvalsprocess; personer med dokumenterade svårigheter förpassas – tack vare storbankernas strikta utlåningspolicy – till andra kreditgivare. Dessa erbjuder å andra sidan så höga räntor att bankernas räntesatser framstår som lockande. Bankerna drar därigenom till sig kunder som är beredda att låna belopp i miljonklassen och på så sätt underordnar sig banken i många år framöver. På marknaden för snabblån är räntorna visserligen högre, men krediterna – som sällan är kopplade till någon säkerhet – är beloppsmässigt marginella jämfört med storbankernas lån. De mindre kreditinstituten får således inte tillgång till riktigt kapitalstarka låntagarna – dessa hamnar istället i storbankernas händer.

Högre totala ränteintäkter till storbankerna

En låntagare som ansöker om miljonbelopp genererar totalt sett högre ränteintäkter till kreditaktören än en låntagare som t.ex. lånar 20 000 i form av ett privatlån med löptid på tre år. Miljonlånen – som i regel är hypotekslån – är dessutom kopplade till en säkerhet; ett faktum som ytterligare minimerar risktagandet för den storbank som står värd för miljonkrediten.

Miljöpremier och klimatbonusar – istället för lån

Den som står i begrepp att göra en större investering i form av ny kapitalvara – eller husrenovering – gör klokt i att undersöka huruvida investeringen är berättigad en s.k. statlig miljöpremie i form av en klumpsumma. På så sätt kan premien utgöra en del av finansieringen istället för ett mindre förmånligt lån. Haken med premien är emellertid att bonusen inte utbetalas automatiskt – man är alltså förpliktigad att själv skicka in ansökan och på förhand känna till omfattningen av premien. Viktigt att känna till i sammanhanget är att de branscher, som hittills omfattats av miljöpremierna, har skiftat över tid.

Historiskt sett har bland annat elektriska cyklar, miljöbilar, solceller och konvertering av båtmotorer från diesel- till batteridrift betingat nämnda typ av premier. Premierna är ingalunda begränsade till de svenska och nordiska marknaderna, utan återfinns i ännu större skala på andra sidan Atlanten där premierna – i fråga om utvalda områden – kan omfatta hela 100 procent av köpesumman. Företaget GreenFinanceSF med säte i San Francisco erbjuder t.ex. husägare 100 procent återbäring vid installation av miljösparande lösningar såsom energifönster, solceller och vattensparande toaletter. I regel är premierna knutna till investeringstyp och egendom – inte till medborgarskap. Premierna är alltså tillgängliga även för svenskar bosatta i utlandet.

Signera lånet direkt med BankId

Du behöver i regel inte ägna dig åt blankettarbete vid ansökan. Lånet signeras snabbt med BankId och utbetalningen av pengarna initieras direkt. Eventuell fördröjning beror på din bank, men under kontorstid tar processen bara några minuter. Som låntagare bör man se till att välja ett belopp som är kompatibelt med ens inkomst. Tänk på att kreditprövningen sker automatiskt. Inkomster i utlandet – i annan valuta än svenska kronor – är inte synliga för långivaren. Nolltaxerare kan endast få lån i undantagsfall och man bör tänka på att en kreditprövning alltid görs. Detta oberoende av om man i slutändan beviljas lånet eller ej. Följaktligen:

  • Ansök om ett belopp som matchar långivarens krav på inkomst. Chansa inte.
  • Undvik att låna om du inte kan påvisa en förvärvsinkomst. Vid inkomst i utlandet – kontakta eventuellt kundtjänst för manuell hantering av lånet.

Topplista med de bästa snabblånen online

Senast uppdaterad: 25.7.2024

Vi presenterar nätets bästa låneerbjudanden med dagliga uppdateringar.

Min beloppMax beloppMin löptidMax löptid
ViaConto50020 0001 mån3 mån
GF Money1 00030 0001 månValfri
Brixo5 00030 0001 år4 år
Cashbuddy3 00030 0001 år5 år
Credway1 00020 000ValfriValfri
Daypay50020 0001 mån5 år
Ferratum1 00035 0001 mån3 mån
Flexkontot5 00020 0003 mån31 mån
GoodCash5 00050 00012 mån96 mån
Klara lån2 00015 0001 år10 år
Klicklån5 00040 0006 mån72 mån
Kontant Finans3 00020 00012 mån60 mån
Loanstep1 0005 0001 mån3 mån
Lumify2 00020 0001 mån1 år
Merax5 00030 000ValfriValfri
Nätlån1 0004 0001 dagar1 mån
Saldo100020.0001 mån5 år
SMSPengar100030 0001 mån12 mån
Vivus50020 0001 mån1 år