Låna pengar trots aktiv skuld hos Kronofogden

Sponsrade länkar

Dagens kreditmarknad öppnar dörrarna även för personer med betalningsanmärkningar. Men den som har skulder hos Kronofogden får emellertid räkna med avslag på sin nyansökan om lån.

Den som har skulder hos Kronofogden får räkna med problem i form av omständig byråkrati innan ett lån kan bli verklighet.
Sponsrade länkar

Att låna pengar trots skuld hos Kronofogden är svårt, men långtifrån omöjligt. Ett obetalt skuldsaldo hos Kronofogden uppfattas dock som ett allvarligt övertramp och stänger i normalfallet dörrarna till förmånliga kreditalternativ. Den som har för avsikt att öka sin skuldsättning ytterligare bör alltid börja med att betala av eventuella KFM-skulder.

En vanlig anledning till att inte betala av sina KFM-skulder är att räntan på dessa skulder är lägre än räntan på snabblån. Personer med skulder hos Kronofogden belastas ofta parallellt även av denna typ av lån. Det lönar sig således, ur räntekostnadssynpunkt, att betala av de dyrare lånen först. Konsekvensen av att prioritera återbetalning av övriga lån är dock att betalningsanmärkningen ligger kvar.

Betalningsanmärkning kvar vid skuld hos Kronofogden

Även om en snabb återbetalning av Kronofogdeskulderna inte alltid är försvarbar ur ett rent räntekostnadsperspektiv bör man komma ihåg följande:

  • En betalningsanmärkning ligger kvar i de centrala registren i tre år efter att skuldsaldot till KFM har nollställts. Detta innebär att betalningsanmärkningen riskerar att ligga kvar mycket länge ifall man undviker att betala tillbaka sin KFM-skuld.
  • Den som har en skuld hos Kronofogden kan i sällsynta fall bli beviljad de dyraste SMS-lånen. Alla andra bankdörrar är stängda tills skulden är återbetald i sin helhet. Den som vill ha en backup på kreditmarknaden, utöver de olönsamma snabbkrediterna, bör alltså genast nollställa sitt skuldsaldo till Kronofogden.
  • Den som planerar att köpa bostad inom ett femårsperspektiv bör prioritera en omedelbar slutamortering av skulder till Kronofogden. På så sätt ökar möjligheterna att på sikt låna pengar till ordinarie ränta. Som framgår av det föregående är ett nollställt skuldsaldo en förutsättning för bolån. Om man vet att återbetalningsförmågan är säkrad kan det rent av löna sig att ta snabblån för att återbetala Kronofogdeskulder.

Topplista med bästa lånen trots skuld hos Kronofogden

Senast uppdaterad: 18.4.2024

Vi presenterar nätets bästa låneerbjudanden med dagliga uppdateringar.

Min beloppMax beloppMin löptidMax löptid
ViaConto50020 0001 mån3 mån
GF Money1 00030 0001 månValfri
Brixo5 00030 0001 år4 år
Cashbuddy3 00030 0001 år5 år
Credway1 00020 000ValfriValfri
Daypay50020 0001 mån5 år
Ferratum1 00035 0001 mån3 mån
Flexkontot5 00020 0003 mån31 mån
GoodCash5 00050 00012 mån96 mån
Klara lån2 00015 0001 år10 år
Klicklån5 00040 0006 mån72 mån
Kontant Finans3 00020 00012 mån60 mån
Loanstep1 0005 0001 mån3 mån
Lumify2 00020 0001 mån1 år
Merax5 00030 000ValfriValfri
Nätlån1 0004 0001 dagar1 mån
Saldo100020.0001 mån5 år
SMSPengar100030 0001 mån12 mån
Vivus50020 0001 mån1 år

Avslag vid köp på avbetalning och mot faktura

Tänk också på att personer med skuld hos Kronofogden får betydande svårigheter med att handla på avbetalning eller mot faktura. Detsamma gäller vid nytecknande av abonnemang. Man kan rent av bli nekad att öppna konto hos en bank med hänvisning till Kronofogdeskulder.

Bästa lånen för personer med skuld hos Kronofogden

Man kan i korthet säga att de mest fördelaktiga lånen för personer med skuld hos Kronofogden utgörs av s.k. pantlån eller nystartslån.

Ett pantlån innebär att ägodelar med ett bundet penningvärde löses in i utbyte mot kontanter. Räntan är högre än för vanliga privatlån, men betydligt lägre än för SMS-lån. I skrivande stund är den genomsnittliga räntan på pantbanker 25 procent, plus eventuell expeditionsavgift. Den senare kan variera stort mellan olika pantbanker.

Frivillig återbetalning av pantlån

Fördelen med pantbank gentemot olika aktörer inom snabblån är att lånet betalas ut i utbyte mot värdesaker. Utbetalningen görs utan vare sig inkomstkontroll eller samkörning med Kronofogdens skuldregister. Likaså kan man aldrig bli skyldig långivaren pengar. Återbetalningen ligger således helt och hållet i låntagarens intresse.

Ett s.k. nystartslån är en typ av samlingskredit som föregås av en individuell kartläggning av den sökandes förutsättningar att återbetala lånet. Lånebeloppet är inte sällan sexsiffrigt och kan dels användas för att samla lån, dels för att frigöra kontanter. De frigjorda kontanterna kan t.ex. fungera som investeringsbuffert i ett konkursdrabbat företag. Räntesatsen för denna typ av lån överskrider sällan 20 procent.

Vanliga frågeställningar

✅ Hur kan jag se mitt skuldsaldo hos Kronofogden?

Du kan logga in på Kronofogdens hemsida med hjälp av BankID för att få information om ditt skuldsaldo. Av informationen framgår även vilken ränta som påförts samt till vilket företag du är skyldig pengar.

✅ Kan jag bli beviljad samlingslån trots skuld till Kronofogden?

För personer med aktiva skulder hos Kronofogden är oddsen att samla sina lån mycket små. Bakgrunden är att en majoritet av de aktörer som tillhandahåller samlingslån utgörs av storbanker. Räntan på samlingslån måste vidare underskrida olönsamma småkrediter för att samlingslånet ska vara konkurrenskraftigt. Med lägre ränta följer per automatik högre krav på låntagaren.

✅ Kan ett pantlån släcka skulder till Kronofogden?

Ett pantlån är ett lån som garanterar långivaren en viss typ av säkerhet, vanligen i form av kapitalvaror. Du som har obelånade kapitalvaror kan med fördel ansöka om att belåna dessa i utbyte mot pant hos en pantbank. Tänk dock på att kreditgivaren kan ta ut en uppläggningsavgift för lånet.

✅ Går det att nollställa Kronofogdeskulder med skuldsanering?

Den som saknar medel att slutamortera sin skuld inom rimlig tid kan – efter ansökan – bli beviljad skuldsanering. En skuldsanering innebär att Kronofogden helt eller delvis skriver av skuldsaldot efter att gäldenären levt på existensminimum under en övergångsperiod.

✅ Går det att samla lån med hjälp av borgenär?

Ja, generellt gäller att en borgenär, eller s.k. medlåntagare, ökar chanserna för samlingslån. Förutsättningen är att medlåntagaren är fri från betalningsanmärkningar och har en tillsvidareanställning i botten.

Även räntan minskar med en kreditvärdig medlåntagare. För att ytterligare sänka räntan kan medlåntagaren själv står för lånet, som sedan kompletteras med ett vidimerat skuldebrev som upprättas mellan parterna.

✅ Kan man få lån trots tveksam kreditvärdighet?

Låga eller oregelbundna inkomster sätter sällan käppar i hjulen för den som behöver ansöka om mindre lånebelopp. Gemensamt för mindre snabblån är att de kännetecknas av kort löptid i kombination med hög effektiv ränta. Inte heller ställs det krav på tillsvidareanställning för denna typ av lån. En del aktörer godtar betalningsanmärkningar, men man kan under inga omständigheter ha skulder till Kronofogden.

✅ Vad är åldersgränsen för lån trots KFM-skuld?

Här är det viktigt att komma ihåg att underåriga saknar möjlighet att själva vidta åtgärder för att släcka sin skuld. Man måste alltså vara minst 18 år för att låna. Som underårig kan man inte ansöka om lån trots att man har inkomster. I samband med myndighetskontakter krävs vidare samtycke från vårdnadshavarna.

Tyvärr inleder många barn sitt vuxenliv med skulder hos Kronofogden. Eftersom barn inte är immuna mot KFM-skulder finns således ingen undre gräns för när en skuld kan uppstå. Ett alltför vanligt fenomen är att vårdnadshavare använder sina barn som bilmålvakter. På så sätt försöker man skjuta upp och slippa ansvar för fordonsskulder och p-böter.

✅ Finns det möjlighet till skuldrådgivning?

Ja, i större kommuner kan man få tillgång till kostnadsfri ekonomisk rådgivning för att t.ex. göra upp en återbetalningsplan för att minska sina skulder. Skuldrådgivaren föreslår i regel att lånen med högst ränta amorteras först.

Däremot ger sig rådgivaren inte in i en förhandlingssituation med långivaren för låntagarens räkning.

✅ Vilka övriga alternativ finns för att amortera KFM-skulder?

Det vanligaste alternativet till lån från externa långivare är att låna av bekanta och familjemedlemmar. I dylika fall är det viktigt att upprätta ett skuldebrev och ta upp skulden i ett eventuellt testamente.

✅ Kan man få privatlån med skuld hos Kronofogden?

Privatlån är en förmånlig typ av blancolån som betalas ut av storbanker och andra etablerade kreditaktörer. Finessen med lånet är att räntan är låg, vilket innebär att kraven på låntagaren automatiskt ökar. Det är med andra ord i princip omöjligt att få privatlån med en KFM-skuld i bagaget.

✅ Hur länge ska man ha varit skuldfri för att få lån?

Trots att man har betalat av en skuld hos Kronofogden ligger betalningsanmärkningen i regel kvar. Man kan alltså inte få bostadslån eller privatlån hos storbanker. För att minimera återfallsrisken kräver merparten av aktörerna för snabblån att man varit skuldfri i sex månader. Tänk dock på att detta krav kan skilja sig åt mellan olika kreditaktörer.

✅ Vad gäller för befintliga lån om skuld hos Kronofogden uppkommer?

Befintliga lån påverkas i regel inte av en nyuppkommen skuld hos Kronofogden. En bank säger inte upp ett befintligt bostadslån och tvingar låntagaren till exekutiv försäljning av bostaden under bolånets löptid. Däremot kan man få sämre villkor vid omläggning av de befintliga lånen.