En prick i Kronofogdens register är förödande för nyttiga krediter

Sponsrade länkar

Dagens kreditmarknad öppnar dörrarna även för personer med betalningsanmärkningar. Men den som har skulder hos Kronofogden får emellertid räkna med avslag på sin ansökan.

Den som har skulder hos Kronofogden får räkna med problem i form av omständig byråkrati innan ett lån kan bli verklighet.
Sponsrade länkar

Ett obetalt skuldsaldo hos Kronofogden uppfattas som ett allvarligt övertramp av låntagaren och stänger i normalfallet dörrarna till nya krediter. Den som har för avsikt att öka sin skuldsättning ytterligare bör således börja med att betala av skulderna till KFM. En av anledningarna till att många väljer att inte betala av sina KFM-skulder hänför sig till det faktum att räntan på dessa skulder är lägre än räntan på smslån och andra mikrolån – det lönar sig således, ur räntekostnadssynpunkt, att betala av de dyra lånen först.

Betalningsanmärkning som består

Men även om en snabb återbetalning av skulderna till Kronofogden inte alltid är försvarbar ur ett rent räntekostnadsperspektiv, är det viktigt att komma ihåg följande:

  • En betalningsanmärkning ligger kvar i de centrala registren i tre år efter att skuldsaldot till KFM har nollställts. Detta innebär att betalningsanmärkningen riskerar att ligga kvar mycket längre ifall man undviker att betala tillbaka sin KFM-skuld.
  • Den som har en skuld hos Kronofogden kan i sällsynta fall bli beviljad de dyraste smslånen. Alla andra bankdörrar är stängda tills skulden är återbetald i sin helhet. Den som vill ha en backup på kreditmarknaden, utöver de olönsamma snabbkrediterna, bör således se till att genast nollställa sitt skuldsaldo till Kronofogden.

Tänk också på att personer med skuld hos Kronofogden kan få betydande svårigheter med att köpa varor och tjänster på avbetalning, liksom med att teckna abonnemang. Man kan rent av bli nekad att öppna konto hos en bank med hänvisning till nämnda skuld.