Skräddarsydda investeringslån till företagare

Sponsrade länkar

Som företagare kan man ansöka om lån på olika grunder; de vanligaste låntyperna är startlån och investeringslån. Bankerna beviljar gärna båda kredittyperna.

Företag kan ansöka om olika typer av lån – investeringslån och nystartlån hör till de vanligaste alternativen.
Sponsrade länkar

Storbankerna lånar mer än gärna ut pengar till företag – i synnerhet eftersom företagslånen i regel avser höga penningbelopp och således är inkomstbringande för bankerna. Som företagare är man emellertid skyldig att uppfylla vissa grundkrav för att få tillträde till företagslånen:

  • Företagaren måste visa upp en affärsplan som fått grön flagg av kreditgivaren.
  • Långivaren (banken) måste göra en lagstadgad kreditbedömning, som i regel omfattar en kreditprövning.
  • Företaget får varken ha ett orimligt högt skuldsaldo eller betalningsanmärkningar.

Subjektiv kreditbedömning tillåten

Som företagare bör man tänka på att det är helt upp till banken att avgöra vilka företag som ska få bifall respektive avslag på sin låneansökan. Banken kan således göra en helt subjektiv bedömning, som inte behöver motiveras närmare. Som låntagare har man sällan någon nytta av att överklaga ett negativt beslut, då bankerna i detta hänseende har lagen helt på sin sida. Som företagare har man emellertid nytta av en lång och trovärdig relation med kreditgivaren, t.ex. i form av ett långvarigt företagskonto i den bank som står värd för lånet.

Företagskrediter istället för lån

Bankerna kan även erbjuda specifika företagskrediter, t.ex. checkräkningskrediter specifikt dedikerade till företag. Skillnaden mellan lån och krediter hänför sig i första hand till räntesatsen (krediterna har högre ränta än lånen) – men i gengäld betalar man som förtagare enbart för det kreditbelopp som faktiskt utnyttjas.