Blancolån i storleksklassen någon till några tusenlappar marknadsförs under beteckningen mikrolån

Sponsrade länkar

Begreppet mikrolån hänför sig alltid till småskaliga blancokrediter som oftast återfinns på nätet eller via sms. En gemensam nämnare för mikrolånen är att de inte förutsätter någon fysisk kontakt mellan låntagare och långivare.

Mikrolån i denna storleksklass beviljas antingen online eller via sms.
Sponsrade länkar

På marknaden för små blancokrediter florerar många definitioner som används parallellt; mikrolån är en av många begreppsbestämningar för den grupp krediter som återfinns i form av snabbkrediter online – och via sms. Denna kredittyp avviker från standardkrediterna på följande punkter:

  • Lånebeloppen omfattar i normalfallet bara någon eller några tusenlappar.
  • Ansökningsförfarandet sker helt automatiskt – vare sig fysisk eller verbal kontakt mellan långivare och låntagare behöver etableras.
  • Krediterna riktar sig i första hand till s.k. riskgrupper, dvs. personer som av olika anledningar inte kan få tillgång till storbankernas ordinarie kreditutbud.
  • Låneansökan handläggs vanligen automatiskt inom några minuter – låntagaren får med andra ord besked direkt.
  • Räntorna är orimligt höga jämfört med rikträntorna på kreditmarknaden. Ibland överskrider de rikträntan med flera hundra procent.
  • Löptiden för lånen överskrider sällan två månader.
  • Lånevillkoren brukar i första hand ta hänsyn till den taxerade inkomstens storlek – inte till inkomstkällan.

Mikrolån online eller via sms

Mikrolån finns i skrivande stund tillgängliga som smslån och i form av onlinekrediter. Den förstnämnda varianten brukar betecknas som något säkrare; de många bekräftelsemeddelandena, som måste skickas innan själva utbetalningen, utgör en garant för att obehöriga inte kan ansöka om lån. Däremot är onlinelånen enklare att ansöka om – i synnerhet om man befinner sig i utlandet.