En betalningsanmärkning är i sig inget hinder för mikrolån, men kan innebär att utbudet bland långivarna begränsas

Sponsrade länkar

Ungefär hälften av aktörerna på marknaden för mikrolån och privatlån bifaller ansökningar från personer med betalningsanmärkningar. Aktörer som godkänner s.k. riskgrupper tar emellertid ut högre ränta.

Sponsrade länkar

Mikrolånens inträde på den svenska kreditmarknaden förde med sig många förändringar, som skulle skaka om marknaden på flera punkter. Den kanske mest påtagliga förändringen bestod i att kreditmarknaden plötsligt öppnades upp för personer, som tidigare inte hade ansetts kreditvärdiga – t.ex. personer med betalningsanmärkningar i sin tidigare kredithistorik och personer helt utan förvärvsinkomst. Efter något år av kravlös utlåning stramades reglerna åt en aning, men fortfarande tillåter ca hälften av kreditaktörerna på den svenska marknaden att personer med betalningsanmärkningar ansöker om lån. Tänk dock på följande:

  • Personer med betalningsanmärkning får räkna med att låneansökan granskas något hårdare än vad som hade varit fallet ifall en betalningsanmärkning inte alls hade förekommit.
  • Räntesatserna hos aktörer som beviljar lån till s.k. riskgrupper är i regel ca 20 till 30 procent högre än hos motsvarande långivare som enbart riktar sig till kunder med en mera ordnad ekonomi. Tänk dock på att räntorna på mikrolån är höga redan i grunden; att låna en tusenlapp kostar t.ex. 300 kronor i genomsnitt.

Individuell prövning uppväger betalningsanmärkning

I somliga fall görs en s.k. individuell prövning av den sökandes kreditvärdighet. I så fall kan positiva faktorer i den sökandes privata finanser väga upp en eller flera betalningsanmärkningar; rent av till den grad att själva betalningsanmärkningen inte längre ses som någon belastning. Omvänt gäller att sökande med såväl betalningsanmärkningar som ett högt totalt skuldsaldo och obefintliga tillgångar kan räkna med att bli nekade lån. Detta med anledning av att positiva motpoler till skulder och anmärkningar saknas helt.