Mikrolån och privatlån i storleksklassen upp till 10 000 kronor är att betrakta som smålån

Sponsrade länkar

Smålån är inget vedertaget begrepp på den svenska kreditmarknaden. Termen används oftast för att rubricera smålån med rekordsnabba utbetalningar, korta löptider och höga räntesatser.

Marknaden för smålån är idag rekordstor. Dessa lån beviljas även till personer med betalningsanmärkningar.
Sponsrade länkar

Det klokaste sättet att frigöra kontanter genom lån är att belåna befintlig egendom. På så sätt kan man frigöra kontanter till samma låga ränta som ett bostadslån. Den som inte har någon egendom att åberopa som säkerhet för ett hypotekslån, kan ty sig till något av de större bankernas blancolån – t.ex. ett medlemslån som utarbetats i samarbete mellan bank och fackförening. Fackligt medlemskap är, av naturliga skäl, ett krav för tillträde till dessa lån.

Smålån – ett alternativ för den som är i nöd

Personer med högst tillfälliga lånebehov kan ibland, av bekvämlighetsskäl, välja ett snabbt smålån via t.ex. sms framför ett privatlån från en större handels- eller affärsbank. Detta trots att smålånen dras med betydligt högre räntesatser än vanliga privat- och hypotekslån. Bankernas privatlån tillåter nämligen inte belopp på någon eller några tusenlappar – istället måste man i regel låna minst 10 000 kronor. Dessutom brukar bankerna kräva att man binder räntan under en viss tid. Den som bara behöver låna någon tusenlapp – och i efterhand vill betala av sitt privatlån för att bli helt skuldfri – kan således få betala ränteskillnadsersättning; något som är obligatoriskt vid förtidslösen av bundna lån.

Smålån praktiska tack vare kort löptid

För att undvika komplikationer kan smålån således te sig praktiska för den som bara har ett tillfälligt lånebehov på ett mindre belopp. Den korta löptiden gör att man snabbt blir skuldfri – och det kan förefalla bekvämare att betala några hundralappar i ränta än att i flera år vara bunden till ett lånebelopp som är större än ens faktiska kreditbehov. En viktig grundregel är nämligen att aldrig låna mer än man behöver – en buffert i form av lånade pengar kan nämligen ge falska illusioner om storleken på ens tillgångar.