Dyra småkrediter löses enklast med hjälp av privatlån eller utökade hypotekslån på den befintliga bostaden

Sponsrade länkar

För personer med många obetalda snabblån och småskulder kan det vara värt att samla skulderna under ett och samma tak. På så sätt slipper man betala multipla fakturaavgifter och räntor.

Den som har dyra lån bör lösa dessa genom att samla dem under ett och samma tak. På så sätt undviker man bl.a. multipla uppläggningsavgifter.
Sponsrade länkar

Tillgängligheten på snabblån har ökat skuldsättningsgraden hos privathushållen såtillvida att många låntagare amorterar ett tiotal olika småkrediter parallellt. Risken med en sådan återbetalningssituation är att räntekostnaden och kostnaden för fakturor och indrivning vida överskrider kostnaden för själva amorteringen. En lösning till detta obekväma scenario är att samla alla olönsamma krediter under ett och samma banklån. Beakta i detta sammanhang särskilt följande:

  • Sträva i första hand efter att lösa dina befintliga krediter med hjälp av ett hypotekslån. För att bli beviljad ett hypotekslån förutsätts emellertid att du har egendom som kan fungera som pant för hypotekslånet. Fastigheter med äganderätt eller bostadsrätter brukar i regel godtas som pant, såvida de inte är belånade över det av banken bedömda marknadsvärdet.
  • Ifall du saknar egendom – ta ett vanligt blancolån från en av storbankerna. Vanliga bankkrediter utan säkerhet brukar ha betydligt lägre ränta än motsvarande blancolån från nätbaserade kreditgivare.

Lösa dyra krediter med fackligt medlemslån

För den som av olika anledningar inte kan få ett hypotekslån – men ändå har ett uttalat behov av att lösa dyra lån och krediter – kan med fördel ansöka om ett fackligt medlemslån. Ansökan sker via en nationell storbank, men för tillgång till medlemslånet krävs att den sökande är ansluten till en fackförening. Majoriteten av fackföreningarna erbjuder någon form av medlemslån – ett blancolån med särskilt fördelaktiga villkor.