Bankerna tar gärna inteckning i fritidsbostäder

Sponsrade länkar

I tider då fritidshus och sommarstugor är hett eftertraktade, godtar de flesta banker belånade fritidshus som säkerhet för hypotekslån.

Fritidshusens bestående marknadsvärde har lett till att bankerna mer än gärna godtar fritidshus som säkerhet för hypotekslån.
Sponsrade länkar

För några årtionden sedan kunde fritidshus – särskilt i glesbygdskommuner – köpas för en spottstyver. Bankerna var av denna anledning ytterst tveksamma till att godta dessa som säkerhet för hypotekslån. Idag ser marknaden emellertid helt annorlunda ut; i princip alla fritidshus godtas villkorslöst som pant för hypotekslån med samma villkor som ordinarie bostadslån. Detta förklaras i första hand av att efterfrågan på fritidshus har ökat enormt under 1990- och 2000-talen. Bankerna har således släppt sin oro att inte kunna sälja av pantsatta fritidshus i händelse av att låntagaren inte skulle sköta sina förpliktelser gentemot kreditgivaren.

Svårt få lån till fritidshus

Trots att bankerna är beredda att godta fritidshus som säkerhet för hypotekslån, är det ändå jämförelsevis svårt att få bra lånevillkor. Detta beror i första hand på att ett fritidshus är ett sekundärt boende; sannolikheten att den som ansöker om lån har tidigare skulder på sin huvudsakliga bostad vägs alltså in i bilden. Enbart de låntagare, som av bankerna bedöms klara av dubbla amorterings- och räntekostnader, kan således få bifall på en ansökan om lån till fritidshus. I regel kan ett normalhushåll med två medelinkomster få denna typ av lån till synes utan större svårighet.

Lån till enskilda näringsidkare

Bankerna är emellertid restriktiva med att bevilja lån till enskilda näringsidkare. Likaså är man från bankernas håll noga med att inte godta inteckning i fritidshus i utlandet. Detta med anledning av att bankernas expertis inte kan bedöma värdet på utländska fritidshus. Ej heller har bankerna insyn i eventuella inskränkningar i äganderätten för utländska köpare. I sällsynta fall kan en svensk bank gå i god för lån till fritidshus belägna i något av våra nordiska grannländer.