Många långivare ställer vare sig krav på inkomst eller säkerhet

Sponsrade länkar

Trots att den svenska kreditmarknaden under senare år har öppnat upp för s.k. riskgrupper, är endast ett fåtal krediter helt befriade från motkrav. Till undantagen hör i skrivande stund ett fåtal snabblån.

Mindre lån kan i undantagsvis beviljas helt utan krav. I USA är små dollarlån utan några som helst krav på återbetalningsförmåga desto vanligare än hemmavid.
Sponsrade länkar

Enligt svensk kredittradition har krediter länge varit nära förbundna med krav på motprestation från den som ansöker om lånen. Som låntagare har man alltid behövt åberopa en inkomst, som av bankerna bedömts som godtagbar för att klara av återbetalningen av det kreditbelopp som lånet avsett. I samband med att de små mikrolånen introducerades på den svenska kreditmarknaden, reducerades kraven väsentligt. Nu blev det plötsligt lättare att få lån – även arbetslösa och personer med osäkra inkomster fick i ett slag tillgång till mikrolånen. Detsamma gällde personer med betalningsanmärkningar sedan tidigare; en grupp som förut varit helt utestängd från alla typer av krediter och telefonabonnemang.

Små mikrolån utan krav

För att få tillträde till mikrolånen krävs i normalfallet en minimal taxerad årsinkomst, att man som låntagare uppnått en viss ålder samt att man uppgivit korrekta person- och kontouppgifter i låneansökan. I somliga fall kan man emellertid låna en tusenlapp helt utan någon som helst inkomst. I teorin har man således inga möjligheter att återbetala sina lån, såvida man inte har svarta inkomster.

Låna utan krav med betalningsanmärkning

Notabelt i detta sammanhang är även att samma långivare, som frångår kravet på inkomst, i många fall välkomnar personer med betalningsanmärkningar. Enkelheten att låna mindre belopp, helt utan krav på motprestationer, innebär således en fasansfull avgrund för den som bara lever för dagen och inte förmår räkna ut konsekvenserna av en ansvarslös skuldsättning.