Billån är en variant av banklån för vilket bilen står som säkerhet

Sponsrade länkar

Som privatperson bör man undvika att finansiera bilköp med snabblån. Vänd dig istället till någon av de kreditgivare som förmedlar billån med inteckning i fordonet.

Bankernas specifika billån gör det möjligt att finansiera köp av begagnade lyxbilar med fordonet som säkerhet.
Sponsrade länkar

I synnerhet bland yngre bilköpare tycks det finnas en utpräglad kultur som gör gällande att ett bilköp mycket väl kan finansieras med snabblån. Vi är emellertid av helt motsatt uppfattning; eftersom ett bilköp alltid innebär en ekonomisk förlust i form av bilens värdeminskning, är det onödigt att dra på sig ytterligare utgiftsposter i form av onödigt höga räntekostnader. Tänk således på följande:

  • Prioritera i första hand ett lån för vilket bilen fungerar som säkerhet. Nordeas billån kan i sammanhanget utgöra ett exempel. Tänk dock på att en bil inte är en lika säker pant som en bostad, som har ett mera bestående värde. Således ställer bankerna krav på en viss amorteringstakt – på så sätt kan banken säkerställa att bilens värde alltid överskrider restskulden.
  • Bankerna ställer i regel krav på att bilen köps hos en auktoriserad återförsäljare. För dem som köper bil privat finns många fördelaktiga blancolån att tillgå. Bankernas medlemslån kan i sammanhanget utgöra exempel på fördelaktiga kreditalternativ.
  • Tänk också på att bankerna godtar äldre bilar som säkerhet för billån.

Prioritera billån med säkerhet i kombination med kontantinsats

Det bästa sättet att finansiera ett bilköp är således att låta banken få inteckning i fordonet. Om möjligt bör du lägga in en kontantinsats för att säkerställa att skulden aldrig överskrider bilens värde. För privatpersoner som handlar hos bilfirma brukar man kunna betala bilköpet med en inbytesbil som dellikvid – med andra ord kan inbytesbilen ersätta kontantinsatsen. Tänk nämligen på att somliga bilars värdeminskning är svår att bedöma. Värdeminskningen är t.ex. förbunden med faktorer som bilens skick, miltal och – inte minst – om biltypen ersätts av en ny modell.