Det billigaste sättet att köpa bil är att utöka bankens inteckning i bostaden

Sponsrade länkar

Det billigaste renodlade billånet är ett lån för vilket bilen fungerar som säkerhet. Den som kan tänka sig att belåna sin befintliga bostad kan naturligtvis sänka räntan ytterligare.

Sponsrade länkar

Trots att en bil inte kan sägas ha något bestående värde är många banker villiga att godta bilen som säkerhet för ett lån. Banken ställer dock högre krav på bilkrediter än på lån med en mera stabil säkerhet – t.ex. bostadslån. Den som köper bil med bilen som säkerhet bör t.ex. kunna åberopa en rejäl kontantinsats och amortera lånet i en viss takt. Bilen – som normalt måste köpas hos bilfirma – får i regel inte vara äldre än mellan tio och tolv år vid löptidens utgång. Med andra ord är det ovanligt med annuitetslån och amorteringsfria billån.

Köp bil med inteckning i bostaden

Det bästa och billigaste sättet att finansiera ett bilköp är att låta banken få inteckning i ens befintliga bostad. De pengar som därmed frigörs kan användas för att köpa valfri bil – privat eller via bilhandlare. Det billigaste renodlade billånet avser dock ett lån för vilket det köpta fordonet fungerar som säkerhet. Merparten av de svenska storbankerna erbjuder denna typ av lån – men tänk även på att även blancolån ibland marknadsförs som billån trots att bilen inte fungerar som säkerhet för lånen.

Bilfinansiering med blancolån

Den som vill finansiera sin bil med blancolån bör i första hand hålla utkik efter storbankernas fackliga medlemslån och privatlån – i nämnda ordning. Snabblån och mikrokrediter som förmedlas på nätet är däremot genomgående av ondo.