Belåna bostaden och använd det frigjorda kapitalet till bilköp

Sponsrade länkar

Det billigaste sättet att finansiera ett bilköp är att belåna sin befintliga bostad. Att ta bostadslån för att finansiera bilen är emellertid ganska ovanligt.

Sponsrade länkar

Den som köper bil bör alltid sträva efter att i möjligaste mån sänka räntekostnaderna för lånet. Som bilköpare bör man således prioritera en stor kontantinsats, som gärna utgör minst en tredjedel av bilens pris. I möjligaste mån bör man som bilköpare undvika blancolån. Några tänkvärda kreditalternativ presenteras i det följande:

  • Den som har en bostad som kan belånas ytterligare bör överväga att frigöra kontanter genom att ta ett lån med bostaden som säkerhet. På så sätt kan kontanta pengar frigöras till den lägsta tänkbara räntan på marknaden.
  • En av fördelarna med alternativet ovan är att pengarna kan användas för valfri konsumtion. Man kan med andra ord köpa precis vilken bil man vill utan att banken ställer krav på ålder, skick och inköpsställe; något som hade varit fallet ifall bilen hade fungerat som säkerhet för lånet.
  • Bilfirmornas krediter. Tänk dock på att dessa i regel är rena blancolån. En av fördelarna med att köpa bil på bilfirma är att en kontantinsats kan ersättas av en inbytesbil.
  • De fackliga medlemslån som förmedlas av storbankerna. Dessa har ibland flesta procent lägre ränta än motsvarande oberoende blancolån.

Undvik snabblån och onlinelån

Generellt sett är det förkastligt att finansiera ett bilköp med lån. Blancolån via nätbaserade aktörer – liksom snabblån – är helt förkastliga och bör inte ens komma på fråga. Onlinebaserade banker och kreditgivare lockar i regel sina kunder med argument som att räntorna är avdragsgilla samt att löptiden kan väljas fritt. Dessa karakteristika gäller emellertid för alla kreditgivare och är sålunda inte specifikt för nätbaserade dito.