Bostadsrätter kan belånas på samma sätt som fastigheter – och räntenivån är i princip identisk

Sponsrade länkar

Den som är i behov av att frigöra kontanter till låg ränta kan med fördel belåna sin bostadsrätt istället för att ansöka om ett blancolån. Räntan kan sänkas ytterligare genom avdrag i deklarationen.

Frigör kapital billigt genom att låna pengar med inteckning i en bostadsrätt eller villa.
Sponsrade länkar

Den som behöver finansiera nöjen, bilköp eller andra aktiviteter som traditionellt sett inte kan fungera som säkerhet för ett hypotekslån, kan istället belåna sin bostadsrätt för att på så sätt frigöra likvida medel till låg ränta. I de fall bostadsrätten är belånad kan man be banken göra en omvärdering av lägenheten. Mellanskillnaden mellan den belånade delen och det nya värdet kan fungera som säkerhet för ett nytt hypotekslån – naturligtvis under förutsättning att det nya bostadsvärdet är högre än den beloppsdel som fungerar som säkerhet för det befintliga lånet.

Stor frihet att välja löptid

Eftersom kreditgivaren har inteckning i bostaden – vilket för banken innebär en viss grundtrygghet – brukar det inte alltid krävas en fast inkomst eller en viss taxerad årsinkomst för att låntagaren ska kunna belåna bostadsrätten. I fråga om hypotekslån brukar man dessutom ha en stor frihet att själv påverka löptid och räntevillkor för lånet. T.ex. brukar man själv, som låntagare, kunna välja hur stor del av räntan som ska vara bunden respektive rörlig. Likaså kan man förhållandevis fritt välja rak amortering eller annuitet.

Belåna lägenhet i lågstatusområden

I sällsynta fall kan bankerna vägra ta en lägenhet som inteckning för ett hypotekslån. Detta scenario inträffar i första hand beträffande billiga lägenheter ute på landsbygden och bostäder belägna i lågstatusområden – t.ex. storstädernas förorter.