Det ålderdomliga begreppet telefonlån används parallellt med smslån

Sponsrade länkar

När mikrolånen för första gången såg dagens ljus introducerades de som telefonlån. Kort efter introduktionen blev emellertid begreppet smslån mera vedertaget.

Telefonlån är ett annat ord för smslån – det går i skrivande stund inte att låna pengar via en telefon som är knuten till det fasta nätet.
Sponsrade länkar

Telefonlån som begrepp åsyftar i första hand de småkrediter som introducerades runt år 2005. Kreditföretagen, som i bästa fall hade ett huvudkontor i form av en postboxadress någonstans i landet, gav instruktioner online om hur man praktiskt skulle gå till väga för att söka lånen. I regel räckte det med att skicka ett sms med person- och kontouppgifter, samt ett antal bekräftelsemeddelanden, innan pengarna fanns att tillgå på mottagarkontot. Idag är låneansökan lika smidig som tidigare, men utbetalningen kan emellertid vara något mer utdragen.

Telefonlån – även med betalningsanmärkning

Telefonlånen finns tillgängliga för personer med betalningsanmärkningar hos ca hälften av alla kreditgivare på denna lånemarknad. Värt att notera i sammanhanget är att de kreditgivare, som riktar in sig mot personer med anmärkningar, tar ut en något högre ränta för sina lån än de som väljer att utesluta så kallade riskgrupper.

Telefonlån och onlinelån

Initialt var begreppet telefonlån synonymt med smslån, men i takt med att mobiltelefonerna försågs med webbläsare har onlinelånen blivit tillgängliga via telefonen. Således måste alla lån som beviljas efter en telefonansökan betraktas som telefonlån – oavsett om ansökan lämnats in via sms eller via telefonens inbyggda webbläsare. Tänk på att kostnaden för ett smslån i regel är några tior högre än för ett lån som söks via internet – detta med anledning av att telefonoperatörerna och långivaren tar ut extra avgifter för sms i samband med låneansökan.