Mikrolånen är den kreditkategori som på bästa sätt förmår minimera tidsåtgången mellan ansökan och utbetalning

Sponsrade länkar

De snabbaste lånen på den svenska kreditmarknaden är, paradoxalt nog, förknippade med en rekordsnabb handläggning och minimala krav på motprestationer från låntagarnas sida.

Snabba lån utan säkerhet förmedlas företrädesvis via aktörer på nätet.
Sponsrade länkar

En logisk hypotes gällande snabblån vore att rekordsnabba lån, som beviljas utan säkerhet, är förbundna med en formalistisk kreditprövning som noga granskar huruvida låntagaren har den betalningsförmåga som krävs för att återbetala lånet inom ramen för löptiden. Istället gäller motsatsen; snabba lån utan säkerhet är ibland helt befriade från villkor. Det enda villkoret för somliga smålån på 500 eller 1000 kronor är att låntagaren har fyllt 18 år, är bosatt i Sverige och förfogar över ett svenskt personnummer.

Alternativ till snabba lån utan säkerhet

Dagens snabblån utan krav på säkerhet är förbundna med en kort löptid och höga räntor. Kreditformen passar således personer som enbart sporadiskt behöver ett extra tillskott i hushållskassan – och snabbt vill bli av med krediten. Räntan för lånen är rekordhög om man beaktar räntan på årsbasis. Lånen har fått kritik i massmedia för att ta ut räntor på flera hundra procent.

Rättvisa räntejämförelser viktiga

De höga räntorna på små blancolån ska dock ses i ljuset av att snabblån utan säkerhet beviljas med mycket korta löptider; således är jämförelsen med större blancolån – med löptider på flera år – inte rättvisande. Att låna en tusenlapp på 30 dagar skulle – med sex procents ränta som ofta gäller för privatlån på t.ex. 200 000 – kosta blygsamma fem kronor. Bara administrationen av snabblånet kostar betydligt mer än så, vilket tydligt pekar på att aktörerna som hanterar snabblån skulle förlora på att erbjuda så kallade marknadsmässiga räntesatser. Den som vill låna snabbt och enkelt får således vara beredd att betala ett lite högre pris för sina lån.