Sekretesspolicy

GetLoan.se går i god för att känsliga data om besökarnas navigation på sidan behandlas konfidentiellt. Detsamma gäller detaljinformation om besökarnas IP-nummer och webbläsarval. I syfte att förbättra sidans struktur kommer vi emellertid att sammanställa vissa data om besökarna internt. Till saken hör även att Google – i egenskap av tredjepartsannonsör på sidan – använder en s.k. DART-cookie, som bidrar till att annonsernas innehåll motsvarar besökarnas behov. Genom att kontakta tredjepartsannonsören kan man, som besökare, undvika nämnda kartläggning. Varken våra webbansvariga eller annonsörer kommer dock att distribuera känslig besökarinformation till tredje part.