Kontokrediter medger möjlighet att övertrassera ett vanligt lönekonto

Sponsrade länkar

Majoriteten av kontokrediterna på den svenska marknaden utfärdas av storbankerna. Kontokrediten kopplas vanligen till lönekontot och kopplas in när de likvida medlen på kontot tar slut.

En kontokredit tecknas enkelt hos den bank som är ansvarig för ens privatekonomi. Kontokrediten kan med fördel kopplas till ett bankkort.
Sponsrade länkar

I princip alla kontoinnehavare som lyfter en fast månadslön kan koppla en kontokredit till sitt vanliga lönekonto. Genom att koppla en kontokredit till sitt lönekonto kan man skapa sig en reservbuffert som skydd mot oförutsedda och plötsliga utgifter. Den stora fördelen med en kontokredit är att man bara betalar dispositionsränta på det kreditbelopp som faktiskt utnyttjas. Som kontoinnehavare bör man dock tänka på följande:

  • Räntan på en kontokredit är högre än på privatlån i samma storleksklass. I normalfallet brukar räntorna på kreditkort och kontokrediter vara jämförbara.
  • Å andra sidan måste man komma ihåg att jämföra räntan på en kontokredit med en rörlig ränta på ett motsvarande blancolån. Kontokrediten kan nämligen slutamorteras när som helst och utnyttjas i valfri omfattning. Eftersom räntan inte är bunden behöver man inte betala någon ränteskillnadsersättning när man minskar skulden genom att sätta in kapital på kontot.

Kontokrediter – belopp och villkor

En kontokredit brukar vanligen omfatta belopp mellan 10 000 och 100 000 kronor. Hur stort kreditbelopp man kan få beror till stora delar på hur ens inkomstsituation ser ut i dagsläget och vilken typ av tjänst man får sin inkomst ifrån. I sällsynta fall kan man även bli beviljad en kontokredit utan att ha någon stabil månadsinkomst. Studentkonton kan exempelvis kopplas till kontokrediter - dock med begränsade kreditbelopp (vanligtvis 5000 eller 10 000 kronor).