Banker tar gärna inteckning i båtar för privat bruk

Sponsrade länkar

Merparten av de svenska storbankerna erbjuder dedikerade båtlån för vilka båten fungerar som säkerhet. Samtliga banker ställer krav på kontantinsats.

Båtar är numera var mans egendom; ett faktum som har skapat en ökad efterfrågan på specifika båtlån.
Sponsrade länkar

Tidigare var praxis på båtmarknaden att ett båtköp finansierades med kontanta medel; dyrare motorbåtar var således förbehållna i första hand rika människor och skärgårdsbor. Idag har båten emellertid blivit mer eller mindre var mans egendom – ett faktum som lett till en ökad efterfrågan på dedikerade båtlån. Utmärkande för båtlånen är att kreditgivaren godtar båten som säkerhet för lånet under förutsättning att köparen kan åberopa en konantinsats i den storleksklass som kreditgivaren begär.

Ytterligare karakteristika för båtlån

Swebank, SEB och Handelsbanken utgör ett urval av de kreditgivare som positionerar sig inom båtlån. Handläggningen av båtlånen sker smidigt och båten fungerar i samtliga fall som säkerhet för lånet. Ibland ger banken kostnadsfri sjöassistans på köpet. Vidare brukar bankerna ställa följande grundkrav:

  • Båten kan köpas ny eller begagnad, men återförsäljaren måste vara auktoriserad och ha sitt säte i Sverige.
  • Lånebeloppet får inte understiga en given summa – t.ex. 40 000 kronor. Bankerna är nämligen inte villiga att godta alltför billiga båtar som säkerhet.

Som båtköpare kan det vara värt att tänka på att den åldersrelaterade värdeminskningen på en båt sällan är lika hög som på en personbil. Istället är det det enskilda skicket på båten som är avgörande för båtens värde. Bankerna känner mycket väl till detta faktum och ställer således inga krav på båtens ålder. Sist men inte minst – som låntagare bör du alltid jämföra räntevillkoren på bankernas dedikerade båtlån med de privatlån och medlemslån som erbjuds av storbankerna. Skillnaden kan ibland vara frapperande liten – ibland ingen alls.