Dagens kreditmarknad erbjuder en rad räntefria mikrokrediter, billiga privatlån och fackliga medlemslån med låg ränta

Sponsrade länkar

Endast i undantagsfall är det möjligt att låna helt räntefritt; men undantagen är betydligt fler än man kan tro vid första anblicken.

Den som vill låna räntefritt får vara beredd att leta med ljus och lykta efter gynnsamma lån. Kortkrediter som slutamorteras snabbt är ett av många alternativ.
Sponsrade länkar

Trots att räntan utgör hela kreditidéns stomme går det i undantagsfall att hitta helt räntefria lån. Hypotekslån i miljonklassen är aldrig räntefria – desamma gäller större privatlån. De flesta räntefira lånen återfinns de facto i form av avbetalningar; den som t.ex. köper en bil på avbetalning kan enkelt, genom att räkna ut summan av de månatliga avbetalningarna, kontrollera om krediten verkligen är räntefri eller inte. Inom följande kreditformer förekommer vidare räntefria lån:

  • Mindre mikrokrediter. I de fall en mindre mikrokredit – vanligen i storleksklassen 500 till 1000 kronor – marknadsförs som ett gratis introduktionserbjudande för nya kunder, kan man räkna med att den verkligen är räntefri.
  • Kortkrediter. Den som använder en befintlig kortkredit kan låna helt gratis förutsatt att det lånade beloppet återbetalas i sin helhet innan korets räntefria kreditfrist löper ut. Den räntefria perioden omfattar i normalfallet 40 till 60 dagar. Tänk dock på att inte ta ut kontanter i bankomat med kreditkortet – i så fall börjar räntan ticka från första uttagna hundralapp.
  • Kontokrediter kan i somliga fall användas gratis under en eller två bankdagar. Vanliga konton kan t.ex. övertrasseras under någon dag utan att banken tar ut någon övertrasseringsavgift. Denna kreditform bör emellertid betraktas som en särskild variant av kortsiktig nödkredit.

Information om ränta måste framgå

En kreditgivare får inte marknadsföra sina lån utan att ange aktuella räntesatser i procent. Den faktiska räntan får således inte döljas i form av avgifter för att den på så sätt ska verka lägre. Bland kreditgivare som erbjuder snabblån brukar denna typ av knep användas mycket frekvent. Detta tilltag är emellertid olagligt och bör anmälas till Konsumentverket, som är tillsynsmyndighet för denna typ av lån. Med andra ord – en kredit som är verkligt räntefri bör sanningsenligt marknadsföras med noll procents ränta.