Den som ansöker om ett mindre lånebelopp utan säkerhet behöver sällan åberopa någon större inkomst

Sponsrade länkar

Den som har oregelbunden inkomst har i normalfallet inga problem att ansöka om mindre blancolån. Bankerna tar nämligen, paradoxalt nog, primärt hänsyn till tidigare inkomst – inte till den framtida betalningsförmågan.

Den som saknar inkomst har tillgång till en flora av olika krediter – undvik därför ogynnsamma snabblån som en desperat åtgärd.
Sponsrade länkar

Möjligheten att bli beviljad lån helt utan tidigare inkomst hör till nyheterna på den svenska kreditmarknaden. För mindre snabbkrediter är inkomstkravet i många fall helt obefintligt; detta gäller i första hand snabblån i storleksklassen 500 till 1000 kronor. För övriga snabblån krävs enbart en anspråkslös taxerad inkomst.

Lån beviljas på basis av förbrukade pengar

I detta sammanhang ska man komma ihåg att långivarna baserar sin kreditprövning på en inkomst som ligger bakåt i tiden – den taxerade inkomst som registrerats hos Skatteverket – och inte på en förmodad framtida återbetalningsförmåga. Det är således möjligt för en person, som i dagsläget står helt utan inkomst, att låna pengar på basis av en tidigare deklarerad inkomst som troligtvis, i samband med ansökningstillfället, är förbrukad i sin helhet. Detta scenario kan illustreras enligt följande:

  • Inkomstkravet för ett SMS-lån på 4000 kronor är 20 000 under föregående taxeringsår. En låntagare, som hade två månaders sommarjobb föregående sommar, behöver låna pengar till nöjeskonsumtion för att de intjänade pengarna sedan länge är förbrukade. Personen, som för övrigt saknar betalningsanmärkningar, bedöms uppfylla långivarens krav och ansökan får bifall. Detta trots att den reella återbetalningsförmågan är obefintlig pga. obefintlig inkomst.
  • En annan låntagare ansöker om samma SMS-lån på 4000 kronor. Vederbörande har nyss fått ett fast jobb, men behöver låna pengar till en spontan inflyttningsfest. Haken är emellertid att låntagaren saknade förvärvsinkomst under föregående taxeringsår. Han blir således nekad lån, trots att den reella betalningsförmågan, tack vare den fasta inkomsten, är fullgod.

Ovanstående illustrerar således att det är fullt möjligt att erhålla lån utan inkomst; på samma sätt är det möjligt att få avslag på sin låneansökan trots att den åberopade inkomstsituationen är tillfredsställande.