Möjligheterna att låna pengar trots förekomsten av betalningsanmärkning är helt klart störst via nätbaserade kreditgivare

Sponsrade länkar

Att ansöka om webblån via en onlinebaserad kreditgivare är enkelt, smidigt och till synes villkorslöst – men mycket dyrt för låntagare med tidigare betalningsanmärkningar.

Den som har betalningsanmärkning kan alltid komma över mindre kreditbelopp online.
Sponsrade länkar

Snabblånen har i mångt och mycket satt en ny standard för utlåning på den svenska kreditmarknaden. Efter att snabblånen infördes har även seriösa kreditgivare fått revidera sina utlåningsvillkor för att kunna stå sig mot konkurrenterna. Tidigare var det fullkomligt omöjligt för personer med betalningsanmärkningar att få lån i någon form; till och med köp på avbetalning och tecknande av telefonabonnemang kunde ställa till med stora problem. Snabblånen vände emellertid denna trend med 180 grader genom att erbjuda lån utan motkrav – betalningsanmärkningar var snarare meriter än hinder för att få tillgång till snabba webblån.

Ordnade privata finanser – ett officiellt krav för webblån

Enligt långivarnas egenhändigt formulerade kreditvillkor heter det ofta att den sökande bör ha ordnad ekonomi för att få tillgång till de utannonserade webblånen. I detta sammanhang bör dock betonas att det – jämfört med tidigare – har gått inflation i begreppet ordnad ekonomi. Men vid närmare granskning av kreditvillkoren kan man få ett webblån med såväl betalningsanmärkning som en obefintlig årsinkomst. Den enkla slutsatsen som kan dras av detta är att begreppet ordnad ekonomi under senare år fått genomlida en grundlig inflation.

Webblån utan kreditupplysning – för anonym utlåning

Dagens kreditboom har till och med tagit sig uttryck i sådan omfattning att utlåningsföretagen erbjuder webblån utan kreditupplysning; på så sätt slipper låntagaren en prick i det centrala UC-registret. Många tidigare krediter innebär nämligen en risk att bli nekad större hypotekslån hos de seriösa bankerna. Aktörerna på marknaden för snabblån tar hänsyn till detta genom att försöka locka låntagare med upplysningsfria webblån.