Studerande som förvärvsarbetar kan låna pengar på samma premisser som andra arbetstagare

Sponsrade länkar

Efterfrågan på skräddarsydda studentlån är hög bland landets studerande; lånedelen från CSN täcker sällan de omkostnader som studentlivet är förbundet med.

Bankernas studentlån är särskilt utarbetade för studenter som behöver hjälp med att få pengarna att räcka till.
Sponsrade länkar

Banker och andra seriösa kreditinstitut erbjuder ofta skräddarsydda blancolån för studenter. En gemensam nämnare för studentlånen är att den inte är befriade från de inkomstkrav som normalt gäller för dessa lån. Den som ansöker som studentlån kan således få viss rabatt på lånevillkoren; något som i första hand hänför sig till det faktum att banken ser de studerande som seriösa, framtida låntagare. De som söker krediterna får emellertid räkna med att bankerna gör en grundlig prövning av den sökandes inkomstsituation. I detta sammanhang granskar banken även om den sökande verkligen studerar på heltid – tillika ett krav för majoriteten av studentlånen. Studenterna intar således en särställning bland låntagare utan inkomst; den som studerar behöver nämligen inte ansöka om olönsamma snabblån.

Hypotekslån för studenter

De större bankerna brukar även vara förhållandevis tillmötesgående när det gäller beviljandet av större hypotekslån till studerande. För hypotekslån i miljonklassen brukar bankerna, utöver själva säkerheten för lånet, även utkräva borgen. Vad gäller bankernas privatlån brukar studiemedel från CSN – även lånedelen – räknas som inkomst; något som inte är självklart med tanke på att studiemedlet i sig är ett blancolån.

Generösa mot studenter i fråga om lån

Sammanfattningsvis brukar bankerna vara generösa mot studenter som ansöker om lån. I regel är bankernas uppfattning att studenterna, i ett framtidsperspektiv, kommer att utgöra ett stabilt kundunderlag, som det är värt att investera i så tidigt som möjligt. Bankerna brukar även locka studerande genom gratis lönekonton under studietiden; efter studiernas upphörande övergår kontot till att bli ett vanlig betalkonto.