Nordea erbjuder en rad intressanta krediter riktade främst till studenter

Sponsrade länkar

Nordea har slutat att erbjuda krediter med beteckningen studentlån. Däremot erbjuder banken ett särskilt studentpaket där MasterCard Silver finns som tillval till rabatterat pris.

Sponsrade länkar

Det tidigare studentlånet på 20 000 kronor finns inte längre hos Nordea. Banken erbjuder emellertid fortfarande ett s.k. studentpaket i vilket privatkonto, fria banktjänster och rådgivning ingår. Den som har tecknat studentpaketet kan till rabatterat pris ansöka om kreditkortet MasterCard Silver som tillval. Detta kreditkort erbjuder en rad olika förmåner såsom drivmedelsrabatter och kostnadsfria reseförsäkringar. Kortet är förbundet med 55 dagars räntefri kredit.

Villkor för Nordeas Mastercard Silver

Den som är student kan välja MasterCard Silver kostnadsfritt under första året. Därefter utgår 50 procent rabatt på den ordinarie årsavgiften på 320 kronor. Tänk emellertid på följande:

  • För ordinarie kunder gäller en årsinkomst på 125 000 kronor för tillträde till MasterCard Silver. För personer folkbokförda i Stockholm krävs dock 145 000 kronor.
  • Kunder som är anslutna till studentpaketet behöver enbart åberopa en årsinkomst på 70 000 kronor för tillgång till silverkortet.

Sammanfattningsvis erbjuder Nordea ingen renodlad studentkredit i likhet med t.ex. SEB:s studentlån, som bortser från de ordinarie lånevillkoren för studenter. Den enda studentförmånen hos Nordea består av lägre inkomstkrav för tillträde till MasterCard Silver. I vårt tycke är således SEB:s studentlån ett betydligt mer attraktivt erbjudande än Nordeas studentpaket i kombination med MasterCard. Frågan är dock hur länge SEB:s kredit kommer att finnas tillgänglig på marknaden; trenden pekar nämligen mot att de särskilt förmånliga studentlånen håller på att försvinna från storbankernas kreditutbud.