Räntan på CSN-lån har traditionellt sett varit låg; något som lockat studenter att låna pengar i investeringssyfte

Sponsrade länkar

Studielånet från CSN är i mångt och mycket att betrakta som det klassiska studentlånet. Räntan är subventionerad men i gengäld är lånet förbundet med motkrav i form av godkända och dokumenterade studieresultat.

Sponsrade länkar

Studiemedlet från CSN är uppdelat i en lånedel och en bidragsdel. Lånedelen kallas traditionellt sett för studielån och ska inte förväxlas med bankernas studielån, som är benämningar på särskilt förmånliga krediter riktade till studenter. Studielånet från CSN är förmånligt i den bemärkelsen att räntan är kraftigt subventionerad. Ingen av storbankernas studentkrediter är ens i närheten lika gynnsamma som studielånet från CSN, vars ränta under den senaste tioårsperioden pendlat mellan ca 1.5 och fyra procent.

Särskilda motkrav i form av studieresultat

För tillträde till studielånet från CSN ställs vissa grundläggande krav på den studerande. Bland annat ska man vara inskriven på en godkänd utbildning på högskola eller universitet. Den som inte har grundskole- och gymnasieutbildning sedan tidigare kan även finansiera studier på den kommunala vuxenutbildningen med studielån. I skrivande stund gäller att studiemedel från CSN beviljas första gången utan några som helst motkrav. Det enda som krävs är sålunda att man är antagen till en godkänd utbildning och har lämnat in en s.k. studieförsäkran till myndigheten. För den som ansöker om studiemedel upprepade gånger, krävs att 75 procent av studierna är godkända – i annat fall får man inte studiemedel. Varken lån eller bidrag.

Investera studielån från CSN

Den låga räntan lockar många studenter att ta studielån trots att något pengabehov egentligen inte föreligger. Pengarna investeras sedan i verksamheter som ger bättre avkastning än kostnaderna för räntan; något som medför en nettovinst. Många studenter finansierar t.ex. sin första bostad med hjälp av studielån – de lånade pengarna sparas på högräntekonto eller i en aktieportfölj och används sedan för att finansiera bostadsköpet.