Bostäder i Sverige kan belånas upp till 85 procent av marknadsvärdet

Sponsrade länkar

Bankerna godtar undantagslöst bostäder som säkerhet för bottenlån omfattande 85 till 90 procent av bostadens marknadsväre. Resterande belopp ska åberopas i form av en kontantinsats.

Fördelen med bostadslån framför sparande är att man kan påskynda tillträdesdatumet med flera år. Att spara ihop kontanter till en ny bostad är få människor förunnat.
Sponsrade länkar

Bostadsmarknaden är betydligt stabilare än andra fastighetsmarknader – t.ex. marknaden för lokaler, offentliga inrättningar mm. Av denna anledning är bankerna sällan kritiska till att godta bostäder som säkerhet för lån. Den som vill låna till bostad bör emellertid känna till att bankerna i regel begränsar bottenlånet till 85 procent av bostandens marknadsvärde. Resterande del av köpeskillingen förväntas vara en kontantinsats.

Fullt belånade bostäder vanliga

Trots lagstadgade begränsningar i fråga om utlåning utan kontantinsats är det fullt möjligt att förhandla sig fram till hundraprocentiga bottenlån. Särskilt i de fall bankerna bedömer att en bostad säljs till underpris – liksom i fråga om nybyggda bostäder – brukar bankerna vara generösa mot låntagarna. I somliga fall kräver banken bevis för att en bostad verkligen köpts till underpris – i så fall görs en värdering av en oberoende värderingsman.

Kontantinsatslån – ett balncolån utan säkerhet

Bankerna brukar i normalfallet vara generösa med beviljandet av blancolån till hus- och lägenhetsköpare som inte förmår åberopa någon kontantinsats. Eftersom blancolånet kan användas till valfritt ändamål, kan låntagaren mycket väl presentera de lånade pengarna som en form av kontantinsats. Banken kan nämligen inte bevisa att pengarna inte redan har använts till annan konsumtion – t.ex. ett bilköp. I praktiken är det således möjligt att köpa bostad med en hundraprocentig belåningsgrad. Däremot krävs det en rejäl dos skicklighet för att förhandla sig fram till ett bottenlån motsvarande hela köpeskillingen.