Det är upp till kreditgivaren att diktera villkoren för låntagarnas kreditvärdighet

Sponsrade länkar

Kreditvärdighet är ett mycket subjektivt begrepp som varierar beroende på vilket lån och vilken kreditgivare som avses. Den som anses kreditvärdig för ett mindre blancolån kan således anses olämplig för ett hypotekslån i miljonklassen.

Långivaren har rätt att avgöra om en låntagare kan anses kreditvärdig eller inte. Beslutet behöver inte motiveras för låntagaren.
Sponsrade länkar

På kreditmarknaden påträffas begreppet kreditvärdighet i alla kreditsammanhang – oavsett om man talar om små blancolån eller bostadslån i miljonklassen. Begreppet är mycket subjektivt i den bemärkelsen att det är upp till kreditgivaren att avgöra vem som kan anses värdig en kredit. En person som godkänns av en kreditgivare kan således avvisas av en annan. Generellt gäller följande:

  • Efter att snabblånen introducerades på den svenska kreditmarknaden ansågs många tidigare olämpliga låntagare plötsligt kreditvärdiga. Detta fick många att reflektera över trovärdigheten hos begreppet.
  • På marknaden för snabblån kan i princip vem som helst bedömas som kreditvärdig, medan den som ansöker om ett större hypotekslån i regel bör ha både fast tjänst och en god privatekonomi i övrigt. T.ex. bör man inte ha betalningsanmärkningar sedan tidigare.

Ingen central bedömning av kreditvärdighet

Trots att företag som Ratsit och Upplysningscentralen gör en kreditgradering av alla personer som är folkbokförda i Sverige, finns det ingen central myndighet som gör en allmänt legitimerad kreditvärdering av företag och privatpersoner i Sverige. Detta med anledning av att nuvarande algstiftning, tämligen oreglerat, tillåter bankerna att själva avgöra vilka låntagare som ska bli föremål för utlåning och vilka låneansökningar som ska avslås.