Kreditvärdighet företag

Även juridiska personer kan enkelt slå upp kreditvärdigheten hos låntagare

Sponsrade länkar

Näringsidkare som ansöker om att få en bedömning av sin egen – eller en uppdragsgivares – kreditvärdighet har stor behållning av tjänster som Ratsit, Inkomstupplysning.se och UC.

Sponsrade länkar

De ledande kreditupplysningsföretagen Ratsit, UC och Inkomstupplysning.se tillhandahåller såväl företagsupplysningar som gradering av privatpersoners kreditvärdighet i förhållande till totalbefolkningens dito. Det är vanligt att en näringsidkare begär ut information om andra företag – t.ex. uppdragsgivare. Som företagare bör man känna till att den som är föremål för en kreditscoring delges information om vem som begärt en kreditupplysning samt när och varför upplysningen gjorts. Aktiebolag får dock ingen information ifall en extern aktör genomför en kreditupplysning på bolaget. Nuvarande lagstiftning kräver nämligen en större transparens för aktiebolag än för övriga företagsformer.

Kreditbedömningar som del av låneansökan

En planerad skuldsättning är det vanligaste motivet till att ett företag önskar bedöma sin egen kreditvärdighet. Det företag som står inför en låneansökan bör i första hand ty sig till bankens bedömning av kreditvärdigheten. Tänk dock på att bankernas kreditvärderingar kan avvika från de nätbaserade kreditscoringföretagens dito. Som företagare lönar det sig att känna till följande:

  • Nätbaserade kreditbedömare, som inte själva bedriver utlåning, är i regel mer generösa i sina bedömningar än den bank som ska stå värd för lånet och därmed får ta en större risk än den oberoende värderingssajten.
  • I de fall man som företagare riskerar avslag på låneansökan hos en bank, kan det vara värt att åberopa en positiv kreditvärdering från en nätbaserad aktör. På så sätt höjer man chanserna att banken tar hänsyn till den externa aktörens bedömning. Bankerna brukar vara öppna för förhandlingar i fråga om medelstora lån – både med och utan säkerhet.
  • Komplettera gärna din låneansökan med en långsiktig affärsplan – även utan uttalade krav från den utlånande banken. På så sätt höjer man sin kreditvärdighet i bankens ögon.

Som företagare är det lättare att få lån med korta löptider. Ett företag som fått avslag på sin ansökan kan således höja sin kreditvärdighet genom att ansöka om motsvarande lån med kortare löptid.