Valutalån i utländsk valuta – ett alternativ för internationella företagare

Sponsrade länkar

Valutalån är en låneform som används av företag i behov av penninglån i utländsk valuta. För att minimera riskerna bör man även ha tillgångar eller intäkter i den valuta som lånet avser.

Bankerna erbjuder större valutalån till företag med intäkter och kapital i annan valuta. Eurolån hör till de mest populära valutalånen i Sverige.
Sponsrade länkar

Valutalån är en form av företagskredit i utländska valutor. Euro, amerikanska dollar och brittiska pund är de vanligast förekommande kreditvalutorna – men valutalån kan vid behov fås i alla valutor som är tillgängliga på världskreditmarknaden. Valutalån utmärks vidare av följande karakteristika:

  • Olika valutor är förbundna med olika räntesatser. Så kallade riskvalutor brukar ha de mest förmånliga räntorna.
  • Valutalån har i regel korta löptider – mellan en och tolv månader är vanligt. De korta löptiderna förklaras av att bankerna ser valutalån som en form av riskkrediter.
  • Valutalån beviljas av de större handels- och affärsbankerna på den svenska marknaden.

Tips och råd beträffande valutalån

Som spekulant på valutalån bör man inte låta räntesatsen avgöra vilken valuta man vill binda upp sig mot. Istället bör man se över vilka valutatillgångar och intäkter som finns i företaget. Som låntagare bör man nämligen undvika riskerna med svängande valutakurser genom att alltid ha intäkter eller tillgångar – allra helst bådadera – i den berörda kreditvalutan. Välj exempelvis kreditvaluta utifrån den valuta som framtida exportintäkter är bundna till – på så sätt säkrar man företagets amorteringsmöjligheter i kreditvalutan. Så länge exportintäkterna är av pågående karaktär kommer det nämligen att finnas valutakapital för framtida amorteringar. Valutariskexponeringen kan även reduceras genom lån i en valuta som redan finns i företaget i form av bundna realtillgångar, som vid behov kan säljas av.