Låna på huset istället för att ta blancolån utan säkerhet

Sponsrade länkar

Att låna på huset har blivit en ny utväg till konsumtion för måna svenskar. Men det gäller att välja rätt konsumtionsväg för att det utvidgade huslånet ska bli en investering.

Genom att låta banken få inteckning i ens privatbosad kan man frigöra kontanta pengar till låg bolånerätna.
Sponsrade länkar

Den som har utrymme att belåna sitt hus ytterligare har möjlighet att frigöra kontanta pengar till låg ränta. Pengarna kan användas till valfritt ändamål; däribland till resor, nöjeskonsumtion och – inte minst – investeringar. Även personer med annuitetslån eller amorteringsfria huslån kan ibland belåna huset trots att dessa låntagare inte alls har amorterat sedan huslånet beviljades. Men i så fall måste husets marknadsvärde ha stigit sedan huset köptes; det ökade marknadsvärdet måste också kunna dokumenteras av en oberoende värderingsman.

Valfriheten blir en skudfälla

Möjligheten att fritt disponera de frigjorda kontanterna har, för många hushåll, lett till en utökad total skuldsättning. Som låntagare bör man således noga överväga hur denna typ av pengar ska användas på bästa sätt. Undvik t.ex. att finansiera resor, köp av hemelektronik och annan nöjeskomsumtion med lånade pengar. I de fall man behöver frigöra medel för att betala räkningar – eller andra obligatoriska poster – kan det vara värt att låna på huset om ett ofördelaktigt blancolån är det enda kvarvarande alternativet. Vidare kan följande ekonomiska satsningar vara av godo:

  • Inköp av aktier (under förutästtning att man är väl bevandrad på aktiemarknaden).
  • Investeringar såsom tomtköp, köp av fritidshus och annan egendom med bestående värde.
  • Investeringar, t.ex. näringsverksamhet.

Undvik också – om möjligt – att köpa ny bil genom att belåna huset. Satsa istället på att införskaffa en billigare begagnad bil som kan finansieras helt och hållet med kontanta pengar. Ibland kan även fordonsleasing vara ett godtagbart alternativ – i synnerhet ifall bilen bara behöver användas under en begränsad tidsperiod. Vad gäller bilköp med hjälp av belånade fastigheter bör dock betonas att det inte finns några klockrena råd. Trots att bilen i sig förlorar i värde med tiden kan de mervärden som bilen genererar ibland vida överstiga kostanden för det utökade huslånet. Detta gäller t.ex. i de fall bilen används i arbetet eller på annat sätt är direkt kopplad till ens inkomstsituation.