Frigör 30 000 snabbt genom att pantsätta bostaden

Sponsrade länkar

Det snabbaste, och billigaste, sättet att låna 30000 kronor är att pantsätta befintlig egendom för att därigenom frigöra kontanta medel till samma ränta som ett vanligt bostadslån.

Det snabbaste sättet att komma över ett kontantlån på 30 000 kronor är att skicka in ansökan på en vardag. Gärna mitt i veckan.
Sponsrade länkar

Personer med egendom, som är helt eller delvis skuldfri, kan i samband med ett enkelt bankbesök pantsätta egendomen för att därigenom frigöra kontanter till valfritt ändamål. Denna procedur är att rekommendera och tar lite tid i anspråk. Att istället låna 30000 i form av ett renodlat blancolån är nämligen inte att rekommendera; särskilt med hänvisning till den höga räntan på lån utan säkerhet. I detta sammanhang är det viktigt att betona att olika typer av egendom – inte bara fastigheter och bostadsrätter – kan bli föremål för pantsättning.

Ovanligt med snabblån på 30000

Förutom det alternativ som påtalas ovan kan man även ansöka om blancolån – eller privatlån som kredittypen också brukar kallas – hos någon av de nationella storbankerna. Den som är fackligt ansluten kan hos de flesta banker åberopa sin fackliga tillhörighet för att därigenom bli beviljade ett s.k. medlemslån; ett blancolån med längre ränta än motsvarande lån i bankens ordinarie kreditutbud. Fackligt medlemskap – som utgör en viss trygghet i bankernas ögon – är givetvis ett krav för tillträde till medlemslånen. Vad gäller renodlade snabblån i denna storleksklass – t.ex. smslån eller onlinelån – finns sådana över huvud taget inte att tillgå.

Leta alltid alternativ till blancokrediter

Som låntagare bör man alltid leta efter alternativ till olönsamma blancolån; till denna kategori räknar vi även bankernas privatlån som – trots att de visserligen är betydligt gynnsammare än snabblånen – långt ifrån kan betecknas som den optimala kreditlösningen. Oavsett ekonomiska förutsättningar bör man som låntagare alltid börja sina förhandlingar med siktet inställt mot ett hypotekslån och således vara beredd att erbjuda sin befintliga egendom som pant. Enbart om banken vägrar godta egendomen som säkerhet, bör det bli aktuellt med blancolån i någon form.