Ett handpenningslån beviljas enbart i kombination med bottenlån

Sponsrade länkar

Ett handpenningslån är en blancokredit som används vid köp av privatbostad. Handpenningslånet återbetalas i sin helhet i samband med att bostaden byter ägare.

Handpenningslån beviljas av den bank som står värd för bottenlånet till en fastighet. Låneformen är i sig kraftigt reglerad.
Sponsrade länkar

Kreditformen handpenningslån uppkom i kölvattnet av att många husköp hävdes på grund av köparnas oförmåga att ro fram med handpenningen i tid. Själva handpenningslånet är ett blancolån med kort löptid och fungerar enlig nedan:

  • Köpare, som på förhand är medvetna om att de saknar förmåga om att betala handpenning i samband med ett bostadsköp, bör ansöka om ett handpenningslån i god tid innan köpekontraktet skrivs under.
  • Bankerna utbetalar handpenningslånet till ansvarig mäklare, som sedan fryser beloppet fram till överlåtelsedagen.
  • I samband med att det bindande kontraktet skrivs under betalas handpenningen ut till säljaren. Resterande del av köpeskillingen ska även utbetalas till säljaren i samband med överlåtelsen – det kan dock dröja några bankdagar innan pengarna finns inne på säljarens bankkonto.
  • I händelse av att köparen beslutar att häva köpet bör hela handpenningslånet, plus tillbörlig ränta, direkt återbetalas till kreditgivaren.

Handpenningslån – villkor och varningar

Handpenningslånet är en strikt reglerad kreditform. Trots att lånet är ett balncolån är det specifikt bundet till ett förbestämt ändamål – en på förhand utvald bostad. Handpenningslånet bör alltid förmedlas av samma bank som beviljar hypotekslånet för bostaden. Vidare måste lånet motsvara exakt det penningbelopp som handpenningen avser. Som låntagare måste man därför vara beredd på att kunna dokumentera hanpenningssumman – t.ex. i form av ett egenhändigt författat kvitto upprättat av både säljare och köpare.