Samtliga större lån föregås av en kreditprövning – detta sker i förebyggande syfte

Sponsrade länkar

En kreditprövning går ut på att värdera en persons ekonomiska förutsättningar i förhållande till den kredit som personen ansöker om. I samband med en kreditprövning görs i regel en s.k. kreditupplysning.

Räkna med att din återbetalningsförmåga hårdgranskas med förstoringsglas i samband med varje låneansökan.
Sponsrade länkar

Alla långivare som förmedlar större kreditbelopp än 1500 kronor – med löptider överskridande 45 dagar – är skyldiga att göra en prövning av den sökandes ekonomiska förutsättningar att återbetala lånet innan löptidens utgång. Vid kreditprövningar använder långivarna i regel uppgifter från ett externt kreditupplysningsbolag (däribland UC och Soliditet) som underlag för kreditprövningen. Dylika kreditupplysningsbolag tillhandahåller t.ex. personuppgifter, uppgifter om civilstånd, taxerad inkomst och fastighetsinnehav. Vidare distribuerar kreditupplysningsbolagen information om betalningsanmärkningar och skulder.

Kreditprövning på basis av erfarenheter

Tänk på att det är upp till varje långivare att bevilja eller avslå en ansökan om lån. Ett avslag behöver således inte motiveras på något sätt. I regel gäller att långivaren tar hänsyn både till informationen från upplysningsföretaget och egna erfarenheter av låntagaren. En låntagare som inte skött sina återbetalningar föredömligt – eller på annat sätt varit ogynnsam för långivaren – kan bedömas negativt i kreditprövningen trots att kreditupplysningsföretagets information är i ordning.

Kreditprövning med hjälp av scoring eller mall

En del långivare använder en mall – med obligatoriska villkor som måste uppfyllas – där ett villkor som inte uppfylls leder till avslag på ansökan. Andra kreditgivare använder sig däremot av en s.k. scoring, där positiva faktorer hos långivaren vägs upp mot negativa. En betalningsanmärkning behöver således inte vara utslagsgivande för personer som i övrigt har skött sina privatekonomiska förehavanden. I dagsläget gäller att mallbaserade kreditprövningar är vanliga hos storbankerna, medan uppstickare på kreditmarknaden gör bedömningar med någon form av scoring.