En kreditprövning är ett betydligt mer subjektivt begrepp än en kreditupplysning

Sponsrade länkar

Enligt gällande lag är alla företag, som bedriver utlåningsverksamhet, skyldiga att genomföra en kreditupplysning. En kreditupplysning är emellertid inte samma sak som en kreditprövning.

Sponsrade länkar

En kreditprövning innebär att en låntagare värderas utifrån förmågan att betala tillbaka ett visst lånebelopp. En kreditupplysning innebär däremot en förfrågan från ett kreditupplysningsbolag, som i sin tur vidarebefordrar information om låntagaren till den aktör som begär själva kreditupplysningen. Enligt lag 2004:297 om bank- och finansväsendet måste varje beviljad kreditansökan (med undantag av små snabblån med kort löptid) vara förbunden med en kreditupplysning. Däremot är det helt upp till kreditgivaren om man vill göra en mera djupgående kreditprövning.

Kreditupplysning – en grund för kreditprövning

Kreditupplysningen utgör med andra ord en viktig grund för kreditgivarens bedömning, som kan ske enbart på basis av kreditupplysningen eller med hjälp av ytterligare information om låntagaren. Hit hör t.ex. långivarens tidigare erfarenheter av låntagaren. Det är viktigt att påpeka att det inte är förmedlaren av kreditupplysningen – upplysningsbolaget – som ansvarar för kreditprövningen. Detta ansvar åligger helt och hållet långivaren, som själv får stå för eventuell indrivning av skulden (i samråd med anlitat inkassobolag).

En enda kreditupplysning trots många lån

Sammanfattningsvis är det möjligt att låna små belopp utan någon separat kreditupplysning. I de fall en långivare på marknaden för små snabblån har positiva erfarenheter av låntagaren, behöver inte varje enskild låneansökan föregås av en separat upplysningsförfrågan. Däremot görs alltid en kreditprövning – långivaren kan t.ex. vara av den uppfattningen att en person är lämpad för ett lån utan att någon kreditupplysning behöver göras. Denna tolkning baserar sig på tidigare erfarenheter. Själva kreditprövningen består följaktligen i att långivarens erfarenheter är positiva till den grad att en ytterligare djupdykning i vederbörandes privatekonomi inte förefaller nödvändig.