Långivaren står för alla eventuella kringkostnader som uppstår i samband med en kreditprövning

Sponsrade länkar

Som låntagare kan du enkelt få en gratis kreditupplysning genom att skapa ett användarkonto hos ett kreditupplysningsföretag. Därigenom får du insyn in vilka uppgifter som finns lagrade om dig.

Sponsrade länkar

Den som står i begrepp att ansöka om ett lån – som enligt långivaren kommer att föranledas av en kreditupplysning – kan enkelt skapa ett användarkonto hos ett kreditupplysningsföretag (exempelvis UC) för att få en uppfattning om vilken information som kommer att förmedlas till långivaren i samband med kreditupplysningen. Tänk dock på följande:

  • En kreditupplysning är inte detsamma som en kreditprövning. Den senare proceduren avser bankens – eller långivarens – bedömning av en persons kreditvärdighet. Denna bedömning kan vara helt subjektiv och ske på basis av en så trivial sak som personens uppträdande under förhandlingsmötet. Det är nämligen helt upp till kreditgivaren att avgöra vem som ska få bifall på sin låneansökan.
  • Med hänvisning till det föregående innebär en gratis kreditprövning med andra ord att långivaren gör en kostnadsfri bedömning i förhållande till ett specificerat belopp. I samband med låneansökningar är kreditprövningar i regel gratis. Den som vill få en gratis kreditprövning bör således ansöka om ett lån – men undvika att underteckna kreditavtalet.

Inga allmängiltiga kreditprövningar

Som låntagare bör man emellertid känna till att det inte finns något statligt företag som utför allmängiltiga kreditprövningar. Denna uppgift tillfaller istället varje enskild kreditgivare. Det faktum att man fått en positiv kreditprövning från ett kreditföretag innebär med andra ord inte per automatik att denna kreditprövning gäller hos en annan kreditgivare – eller att man kan undvika en ny kreditprövning hos en annan kreditgivare bara för att man nyligen blivit föremål för en kreditbedömning.