Korttidslån är ett begrepp för en kredittyp som slutamorteras som en klumpsumma

Sponsrade länkar

Termen korttidslån avser krediter som beviljas i form av en klumpsumma. Lånet amorteras i sin helhet efter några år. Inga månadsvis amorteringar förekommer och räntan debiteras först när det är dags för slutamortering.

Lån som avser små penningbelopp brukar klassas som korttidslån. Ett korttidslån kännetecknas av kort löptid och hög ränta.
Sponsrade länkar

Korttidslån i nuvarande form förmedlas i första hand av kreditaktörer med säte online, däribland Bluestep. Lånet kan dels beviljas med säkerhet, dels i form av ett blancolån. Korttidslån, som har formen av ett hypotekslån, brukar primärt användas för att renovera bostäder; den upprustade villan eller bostadsrätten läggs sedan ut till försäljning direkt efter avslutad renovering. Korttidslånet återbetalas i form av en klumpsumma efter att bostaden sålts med vinst. Låneformen är med andra ord lämplig för investeringssyften. Ifall låntagaren, i slutet av löptiden, upptäcker att han eller hon saknar återbetalningsförmåga, brukar banken gå med på att lägga upp betalningen av korttidslånet på några år.

Villkor och återbetalningstider för korttidslån

Ett korttidslån av hypotekstyp (med en viss egendom som pant) är i normalfallet förbundet med tämligen generösa lånevillkor. Låntagaren ställer sällan krav på en stabil inkomst, då värdet hos panten innebär en trygghet för banken i det avseendet att egendomen alltid kan säljas av. I fråga om korttidslån utan säkerhet görs å andra sidan en grundlig genomgång av låntagarens privata finanser.

Generösa villkor i allmänhet

Villkoren för korttidslån brukar generellt sett vara generösare än för motsvarande lån med lång återbetalningstid. Detta eftersom banken inte förlorar pengar till följd av att pengarnas värde urvattnas på grund av inflation, men likväl tar ut samma ränta på korttidslån som på motsvarande blancolån med flera års löptid. På så sätt inkasserar banken samma ränta på kort tid som i annat fall hade tagit flera år att förvärva – ett faktum som leder till att korttidslånen hör till de mest lönsamma stora kredittyperna i bankernas kreditutbud.