Merkostnadslån för studenter med särskilda behov

Sponsrade länkar

Merkostnadslån är en beteckning för ett utökat studielån från CSN, som är avsett för att tecka merkostnader förbundna med de pågående studierna. För att man ska ha rätt till merkostnadslån måste man således ha uppburit studiemedel.

CSN förmedlar merkostnadslån till personer med utökade studiekostnader – t.ex. kan lån medges för resor med bil till och från högskolan.
Sponsrade länkar

CSN:s merkostnadslån är utarbetat för att täcka merkostnader hänförliga till de pågående studierna. En förutsättning för att få merkostnadslån är normalt att du studerar med studiebidrag och studielån. Den som bedriver distansutbildning, behöver göra resor förbundna med studierna och/eller har kostnader för dubbel bosättning, kan ansöka om merkostnadslån.

Ansök om merkostnadslån online

Det enklaste sättet att ansöka om merkostnadslån är att logga in på Mina sidor på CSN:s hemsida. Ansökan måste komma in under den period som man redan har beviljats studiemedel för; merkostnadslån kan dock sökas retroaktivt fyra veckor bakåt i tiden. Räntan för merkostnadslånen från CSN överskrider inte motsvarande ränta för vanliga studielån. Merkostnadslån betalas ut såväl för grundläggande högskolestudier som för doktorandstudier. Den som arbetar med en uppsats eller avhandling har emellertid en övre lånegräns på ca 12 000 kronor att förhålla sig till.

Fasta lånebelopp på CSN:s hemsida

Lånebeloppen för CSN:s merkostnadslån är fatställda av myndigheten och varierar något beroende på avsikterna med lånet. Lånebeloppen beräknas i normalfallet per vecka och avser i reella belopp ca 150 kronor i tilläggslån per vecka, vilket innebär drygt en 500-lapp på månadbasis. För resekostnader med egen bil kan emellertid lånebeloppet bli avsevärt mycket högre än så – men då förutsätts naturligtvis att inget billigare färdmedel än bil finns tillgängligt för den studerande.